Banner trang chủ

Nam Định: Triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường

26/08/2019

     Toàn tỉnh Nam Định hiện có 13 đơn vị xã, thôn, xóm đăng ký xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu về cảnh quan môi trường giai đoạn 2019 - 2020. Việc triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu về cảnh quan môi trường ở các địa phương đang mang đến những đổi thay tích cực.

 

Xã Hải Lộc (Hải Hậu) xây dựng, duy trì tuyến đường hoa, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường

 

    Để nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu về cảnh quan môi trường, tỉnh đã yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh để cán bộ, đảng viên hiểu rõ quan điểm chỉ đạo, mục đích, yêu cầu, nội dung, giải pháp xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nhất là thực hiện các chỉ tiêu về cảnh quan môi trường. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo các địa phương lựa chọn, xây dựng các mô hình NTM kiểu mẫu về cảnh quan môi trường, từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh; yêu cầu các cán bộ, đảng viên, mà trước hết là cán bộ cấp ủy và trưởng thôn, xóm phải gương mẫu, tiên phong, tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao và các mô hình NTM kiểu mẫu.

   Bên cạnh đó, nhằm giúp các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả và sớm hoàn thành các tiêu chí về cảnh quan, môi trường, từ cuối năm 2018, Sở TN&MT tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan đẩy mạnh hướng dẫn nghiệp vụ và các nội dung xây dựng NTM kiểu mẫu về cảnh quan, môi trường.

    Cụ thể, đối với từng hộ gia đình phải bảo đảm nhà cửa, khuôn viên gia đình, công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi được chỉnh trang tu sửa, làm đẹp; vườn tược được cải tạo thành vườn cây ăn quả hoặc vườn rau, vườn hoa - cây cảnh; giữ gìn cảnh quan môi trường trước, trong và xung quanh khuôn viên hộ gia đình thường xuyên sạch, đẹp; có thùng rác 2 ngăn để phân loại rác từ nguồn chứa 2 loại rác riêng biệt (rác vô cơ và hữu cơ), có điểm chôn lấp rác thải hữu cơ trong khuôn viên hộ gia đình; tích cực hưởng ứng, tham gia định kỳ phong trào vệ sinh môi trường của thôn, xóm hoặc xã, thị trấn.

    Đối với thôn, xóm phải xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; thường xuyên phát động và tổ chức làm tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, kênh mương và khuôn viên các công trình phúc lợi công cộng, bảo đảm khu dân cư và các công trình phúc lợi của thôn, xóm thường xuyên sạch đẹp, ngăn nắp; có bản vẽ hoặc sơ đồ quy hoạch phát triển thôn, xóm, các điểm tham quan, bổ sung quy định bảo vệ cảnh quan môi trường trong hương ước của thôn, xóm; xây dựng được các đường điện chiếu sáng về ban đêm ở tất cả các trục đường thôn, xóm, đầu tư mới hoặc cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước trong thôn, xóm; có phương án, kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các công trình phúc lợi của thôn, xóm.

    Đối với xã có quy định của xã về bảo vệ cảnh quan, môi trường nông thôn, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao vai trò và trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn; môi trường, cảnh quan trên địa bàn xã được tổng vệ sinh, chỉnh trang, làm đẹp thường xuyên đảm bảo luôn Xanh - Sạch - Đẹp; các công trình công cộng và các tuyến đường giao thông trục xã, liên xóm, trục xóm được trồng hoa, cây xanh. Cùng với đó, tổ chức tốt các mô hình tự quản BVMT và thu gom, xử lý rác thải, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại theo đúng quy định. Các xã chưa có lò đốt rác thải sinh hoạt phải liên kết với các xã liền kề có lò đốt rác để xử lý rác thải hoặc liên kết đầu tư xây dựng lò đốt rác quy mô liên xã theo quy định. Các xã chưa có nước sạch phải sớm triển khai dự án đầu tư hệ thống nước sạch hoặc kết nối mạng lưới nước sạch liên xã để cung cấp nước sạch trên địa bàn; có phương án, kế hoạch cụ thể và định kỳ duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã…

 

Nam Việt

Ý kiến của bạn