Banner trang chủ

Nam Định: Sáng tạo trong thực hiện tiêu chí môi trường

24/07/2020

    Đến tháng 7/2019, Nam Định có 209/209 xã, thị trấn, 10/10 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), về đích xây dựng NTM sớm hơn 1,5 năm. Hiện, tỉnh Nam Định đang tập trung xây dựng NTM nâng cao và xây dựng các mô hình NTM kiểu mẫu để rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng.

 

 

   Trong số 19 tiêu chí xã NTM, tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm) là tiêu chí khó, cần nhiều nguồn lực và biện pháp chỉ đạo, với nhiều nội dung nhiệm vụ cần thực hiện. Nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác BVMT, nên ngay từ năm đầu triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/12/2011 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, phát động cuộc vận động “Xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp” và phong trào “Nhà sạch, vườn xanh, đường, sông không rác”. UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm BVMT trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung cao triển khai thực hiện Nghị quyết; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp. Đến nay, đã có 209/209 xã (100% số xã) đạt chuẩn tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, 9/9 huyện đạt chuẩn tiêu chí môi trường. Để góp phần đạt được kết quả tích cực này, trong công tác tuyên truyền, địa phương đã có cách làm sáng tạo, từ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tỉnh Nam Định đã sáng tạo thành “Dân cần, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

    Cùng với việc chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương củng cố chất lượng nội dung môi trường trong Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng cảnh quan - môi trường nông thôn theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020; đồng thời chỉ đạo xây dựng các mô hình NTM kiểu mẫu về cảnh quan - môi trường với các nội dung, nhiệm vụ cụ thể của hộ gia đình, thôn/xóm/khu dân cư và cấp xã.

    Bên cạnh đó, xác định BVMT, tạo cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp là nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị và toàn xã hội nên tỉnh Nam Định đã vận động sự tham gia của tất cả các tổ chức, cá nhân. UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác bảo vệ tài nguyên môi trường. Sở TN&MT tỉnh đã ký kết các Chương trình phối hợp hành động bảo vệ tài nguyên môi trường với các tổ chức chính trị, đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp của tỉnh. Trong mỗi Chương trình phối hợp, đều phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ môi trường. Nhiệm vụ trọng tâm của các Chương trình phối hợp là tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và tầng lớp nhân dân về các quy định bảo vệ tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học; đưa ra các cảnh báo và biện pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường.

     Cùng với đó, một số tổ chức đoàn thể đã có những sáng kiến hay về phương thức tổ chức phối hợp bảo vệ môi trường và huy động các nguồn lực để triển khai, như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi báo cáo viên cấp huyện về công tác BVMT và tham gia xây dựng NTM; Hội Cựu chiến binh đã tự huy động các nguồn lực để tổ chức các Hội nghị và các cuộc mít tinh, ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn; Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với UBND thành phố Nam Định và Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức hội nghị tuyên truyền và nhiều hoạt động truyền thông về BVMT; tổ chức đánh giá kết quả tuyên truyền thông qua phiếu điều tra; thành lập đoàn và tổ chức kiểm tra giám sát công tác BVMT ở một số cơ sở; hướng dẫn các cơ sở tổ chức quản lý hồ sơ BVMT, thực hiện các biện pháp giảm thiểu chất thải đúng quy định…

 

Trần Hương

Ý kiến của bạn