Banner trang chủ

Huyện miền núi Đông Giang góp sức xây dựng nông thôn mới

19/07/2020

    Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) là huyện miền núi, địa bàn rộng, kinh tế chậm phát triển. Tuy nhiên, với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự góp sức của các hợp tác xã, tổ hợp tác và sự nỗ lực của toàn dân, chặng đường xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện thu được nhiều kết quả khả quan.

 

 

    Giai đoạn 2016 - 2020, Đông Giang huy động 1.184,28 tỷ đồng xây dựng NTM. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 24,4 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 23,28%, giảm bình quân hơn 5%/năm. Địa phương đã kiên cố hóa hơn 12 km mặt đường ĐH và gần 11 km đường liên xã, liên thôn. Đến nay, 40/40 thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn. Nhờ đó, người dân tiêu thụ sản phẩm cũng dễ dàng và có giá bán cao hơn trước. Tuyến đường này đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và là điều kiện để người dân thoát nghèo, cùng chung tay xây dựng xã NTM.

    Thời gian tới, địa phương cố gắng duy trì, tiếp tục phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Qua rà soát, 3 thôn (thôn Ba, thôn Ban Mai 1, Ban Mai 2) đều đạt 9/10 tiêu chí. Theo đó, xã chọn 3 thôn này đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Giữ vững và phát huy diện mạo nông thôn của huyện đã đổi thay mạnh mẽ với kết cấu hạ tầng dần khang trang, đồng bộ; môi trường ngày càng tốt hơn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ Tu được giữ gìn và phát huy.

    Bên cạnh đó, vận động, tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và đồng thuận trong cộng đồng dân cư, để người dân phát huy tích cực vai trò chủ thể. Thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất gắn với xây dựng NTM. Cùng với đó, huyện nhân rộng mô hình “Thôn xanh, sạch, đẹp” làm tiền đề phát triển du lịch cộng đồng; tranh thủ nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp thông qua liên doanh, liên kết sản xuất…

 

Hồng Cẩm

Ý kiến của bạn