Banner trang chủ

Huyện Chợ Đồn: Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

30/10/2018

    Xác định tiêu chí môi trường là tiêu chí khó thực hiện nhất trong bộ tiêu chí xây dựng NTM, huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Để được công nhận đạt chuẩn NTM thì địa phương phải đạt 19 tiêu chí, trong đó, để đạt tiêu chí về môi trường phải hoàn thành 5 nội dung, đó là: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt 70%; các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp; nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định.

   Sở dĩ tiêu chí môi trường được đánh giá là tiêu chí khó bởi trên địa bàn huyện Chợ Đồn cũng như các địa phương khác trong tỉnh có dân cư thưa thớt, việc xây dựng nhà ở thường gắn liền với chuồng trại chăn nuôi, tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh còn thấp. Việc xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch còn nhiều khó khăn… Chính vì vậy, cho đến thời điểm này, tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa có xã nào được công nhận đạt tiêu chí này.

 

 

Mô hình lò đốt rác tại hộ gia đình ở xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn
 
 
    Để thực hiện tiêu chí môi trường, huyện Chợ Đồn đã đề ra nhiều giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhân thức của cộng đồng về vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực quản lý và đào tạo nguồn nhân lực; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường trong đó chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khắc phục, phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường; thực hiện các chính sách hỗ trợ về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ chăn nuôi xây dựng công trình xử lý chất thải… Đặc biệt cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã cùng vào cuộc để triển khai thực hiện các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, đoạn đường phụ nữ tự quản; thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, đám tang, lễ hội…

    Nhờ nỗ lực tuyên truyền, vận động, người dân đã nâng cao ý thức trong việc thực hiện các vấn đề liên quan đến môi trường như: Chỉnh trang nhà ở; làm đường giao thông nông thôn; vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp; thu gom, xử lý rác thải… Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa được triển khai đồng bộ, rộng khắp, đóng góp vào thành công của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng NTM.

    Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân địa phương, tin tưởng rằng huyện Chợ Đồn sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường để góp phần hoàn thành việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

 

Bảo Bình

Ý kiến của bạn