Banner trang chủ

Bản Phố đạt chuẩn nông thôn mới

19/08/2020

Ngày 30/7, xã Bản Phố (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Ban Chỉ đạo NTM huyện Bắc Hà tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM ở địa phương

 

    Xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nên thời gian qua, xã Bản Phố đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận đông nhân dân tích cực triển khai thực hiện. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới của Bản Phố đã thu được kết quả quan trọng. Trong quá trình triển khai, xã Bản Phố đã lựa chọn các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện trong từng năm từ đó đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt là vai trò, ý thức của người dân trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Qua tuyên truyền vận động người dân trong xã đã hiểu được ý nghĩa mục đích của chủ trương xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia thực hiện, với kết quả đã có 198 hộ hiến đất để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, để thực hiện các tiêu chí xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, trường học... Nhân dân trong xã đã tích cực tham gia ủng hộ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, với kết quả đóng góp được 17.500 ngày công.

   Bên cạnh đó, xã cũng đã huy động được số số tiền ủng hộ xây dựng nông thôn mới được trên trên 15 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa... Thực hiện vận động được 220 hộ dân thực hiện chỉnh trang, làm mới nhà ở; vận động 120 hộ xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh; 100% số hộ trên địa bàn có nhà tiêu hợp vệ sinh; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường ở 3 cấp đạt 100%. Thực hiện cứng hóa được trên 35 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 13 nhà văn hóa thôn, khu thể thao. Triển khai thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường được đẩy mạnh, với kết quả được cải thiện có hiệu quả, có nhiều gương điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch giao. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, thu nhập bình quân đầu người của xã Bản Phố được nâng lên từ 6 triệu đồng/người/năm 2012 lên trên 33 triệu đồng/người/năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua các năm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 48% giảm xuống còn 11,24%.

    Với những nỗ lực của xã Bản Phố trong việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. UBND tỉnh Lào Cai đã tặng Cờ thi đua cho xã Bản Phố vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng thời trao Bằng công nhận xã Bản Phố đạt chuẩn NTM năm 2019. Nhân dịp này, Bản Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Hà đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 16 cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn