Banner trang chủ

Hiệu quả từ triển khai mô hình khu công nghiệp sinh thái

01/08/2018

     Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Triển khai sáng kiến KCN sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững tại Việt Nam với tổng vốn viện trợ không hoàn lại trên 4,5 triệu USD từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) được thực hiện trong thời gian 2015 - 2018. Chỉ sau 3 năm thí điểm triển khai mô hình khu công nghiệp (KCN) sinh thái, 72 doanh nghiệp tại Việt Nam đã tiết kiệm được hơn 70 tỷ đồng nhờ tiết giảm được lượng chất thải ra môi trường cũng như tận dụng hiệu quả tài nguyên để sản xuất sạch hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

 

Hòa Khánh (Đà Nẵng) là một trong 3 KCN của cả nước được chọn thí điểm chuyển đổi mô hình KCN sinh thái

 

     Dự án có mục đích chuyển đổi các KCN đang hoạt động thành KCN sinh thái, triển khai thí điểm tại 3 KCN của tỉnh Ninh Bình, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tại mỗi KCN thí điểm, các công ty phối hợp với nhau và với cộng đồng địa phương nhằm giảm tác động không tích cực tới môi trường, cũng như giảm chi phí sản xuất.

     Tham gia Dự án, doanh nghiệp được hỗ trợ đổi mới công nghệ theo quy trình hoàn thiện như: đánh giá về sử dụng hiệu quả năng lượng, sản xuất sạch hơn và quản lý hóa chất; tư vấn và hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn để đối mới công nghệ theo quy định của tổ chức tín dụng; vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tài chính có cam kết tài trợ cho dự án và các tổ chức khác có liên quan; hoàn trả tối đa 35% giá trị khoản vay từ Quỹ Tín dụng Xanh của SENCO và các quỹ khác của GEF. Bên cạnh đó, cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp được tham gia các hoạt động đào tạo tăng cường năng lực trong khuôn khổ Dự án như đào tạo về công nghệ sản xuất sạch hơn, phương thức sản xuất…

     Không chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và hoạt động công nghiệp, Dự án còn góp phần cải thiện hiệu quả tài nguyên, thông qua việc giảm sử dụng nguyên liệu thô, nước và năng lượng. Dự án làm giảm tác động môi trường tiêu cực của các KCN, cải thiện tình hình môi trường ở các vùng lân cận, cải thiện sức khỏe người lao động cũng như chất lượng cuộc sống cho cộng đồng bằng việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

     Đây là Dự án đa lĩnh vực công nghiệp đầu tiên của Việt Nam được tài trợ bởi Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) cho các lĩnh vực: Quản lý hóa chất, giảm biến đổi khí hậu và hợp tác quốc tế. Mặc dù còn nhiều rào cản, tuy nhiên, kết quả của Việt Nam đã được các tổ chức, quốc gia thành viên GEF đánh giá cao, đồng thời, thể hiện chiến lược phát triển kinh tế bền vững.

 

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn