Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/07/2022

Xây dựng các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

15/09/2015

     Ngày 19/2/2014, tại Hà Nội, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến đã có buổi làm việc với các đơn vị có liên quan về việc xây dựng các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật BVMT (sửa đổi).          Theo Quyết định số 101/QĐ-BTNMT ngày 20/1/2014 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường được giao chủ trì xây dựng 3 Nghị định, bao gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT; Nghị định quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết BVMT và sẽ bổ sung thêm 1 Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT sau khi Luật BVMT (sửa đổi) được ban hành để phù hợp với tình hình thực tế.      Theo PGS.TS Lê Kế Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Luật BVMT (sửa đổi) sắp tới sẽ được ban hành, do vậy cần chuẩn bị tiến hành các thủ tục, lộ trình, nguồn lực để xây dựng các Nghị định nói trên. Để đảm bảo tiến độ, cần có sự điều phối chung cho đồng bộ, đặc biệt đảm bảo đúng tiến độ thời gian ban hành.      Các đại biểu tham dự cuộc họp đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về phương pháp, nội dung, cách thức thực hiện và một số khó khăn, vướng mắc để kịp thời có biện pháp khắc phục, nhằm tránh sự chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện.      Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến nhấn mạnh, các đơn vị đầu mối cần khẩn trương hoàn thiện Đề cương, đề xuất Ban soạn thảo, Tổ biên tập xác định đầu mối xây dựng các Nghị định để ghi rõ trách nhiệm, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2014.   Theo VEA
Ý kiến của bạn