Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 26/06/2022

Việt Nam: Xây dựng định hướng phát triển theo hướng thúc đẩy Tăng trưởng xanh

15/09/2015

     Ngày 11/7/2014, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2015 -2020 và định hướng 2021 - 2050”. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng chủ trì Hội thảo. Mục tiêu của Hội thảo nhằm xin ý kiến góp ý, bổ sung và hoàn thiện Dự thảo Chương trình; Đồng thời tạo diễn đàn để các đơn vị có liên quan chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về Tăng trưởng xanh.          20 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, vai trò và giá trị của tài nguyên thiên nhiên còn chưa được nhìn nhận và đánh giá đúng tầm, chưa được xem là nguồn lực đặc biệt quan trọng. Do vậy, thực hiện tăng trưởng xanh là hướng phát triển phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại Việt Nam hiện nay.      Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý kiến vào một số vấn đề như: Việc sắp xếp và cụ thể hóa 7 hoạt động của Bộ TN&MT được Chính phủ phân công chủ trì thực hiện trong Dự thảo số 1 của Chương trình; Việc phân kỳ thực hiện với các định hướng ưu tiên cho 2 giai đoạn 2015 - 2020 và 2021 - 2050; Phân công chủ trì cũng như thời gian thực hiện các hoạt động cho các đơn vị trực thuộc Bộ TNMT; Công tác tổ chức thực hiện và chế độ thông tin, báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình.        Ngày 25/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1393/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh, nhằm tiến tới nền kinh tế các bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững; Giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.      Ngày 20/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 403/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020. Kế hoạch gồm 4 chủ đề chính và 66 nhiệm vụ hành động,  trong đó Bộ TN&MT được giao chủ trì thực hiện 7 hoạt động:      - Nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của toàn dân vào việc thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh;      - Hoàn thiện thể chế về không khí sạch; Kiểm kê, giám sát phát thải khí nhà kính và quản lý các hoạt động giảm thiểu phát thải khí nhà kính;      - Rà soát, kiến nghị điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành TN&MT từ quan điểm phát triển bền vững và xây dựng khung chính sách và kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của ngành TN&MT giai đoạn 2014 - 2020;      - Chống thoái hóa đất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất;      - Khuyến khích và hỗ trợ phát triển nhanh các ngành sản xuất sản phẩm sinh thái;      - Đẩy mạnh hoạt động tái chế, tái sử dụng các chất phế thải trong nước;      - Phục hồi, phát triển các nguồn vốn tự nhiên.   Theo VEA
Ý kiến của bạn