Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/03/2024

Tăng cường phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nông thôn

22/12/2017

     Ngày 22/12/2017, Bộ TN&MT phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/2011/NQLT-BTNMT-HND ngày 13/5/2017 về việc tăng cường phối hợp hành động trong lĩnh vực TN&MT nông thôn giai đoạn 2011 - 2017 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2023. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà; Chủ tịch Hội Nông dân Lại Xuân Môn chủ trì Hội nghị.

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

 

     Xác định BVMT là một trong những hoạt động trọng tâm của các cấp Hội và phong trào nông dân, giai đoạn 2011 - 2017, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tích cức chỉ đạo các cấp Hội gắn BVMT vào các chương trình công tác hàng năm và phong trào nông dân thi đua yêu nước; Chủ động xây dựng, ký kết, tổ chức thực hiện chương trình phối hợp với Sở TN&MT các tỉnh. Đến nay, 63/63 tỉnh, thành Hội đã ký kết chương trình phối hợp với Sở TN&MT, trong đó, nhiều địa phương xây dựng nội dung phối hợp cụ thể, phù hợp và quy định rõ trách nhiệm của từng ngành. Trung ương Hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW ngày 21/7/2014 về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân tham gia BVMT và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

     Công tác tuyền truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về BVMT cũng được chú trọng. Các cấp Hội kiên trì tuyên truyền vận động “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” về bảo vệ tài nguyên, môi trường đến từng hội viên, nông dân; Đưa BVMT vào nội dung Hội thi “Nhà nông đua tài”, đồng thời, các tỉnh, thành Hội đã tổ chức 205 Cuộc thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật BVMT, đất đai”, “Nông dân với biến đổi khí hậu” theo hình thức sân khấu hóa, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với bản sắc văn hóa từng địa phương. Đặc biệt, Trung ương Hội phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND chỉ đạo Hội Nông dân tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc tổ chức mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới… Các tỉnh, thành Hội đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức hơn 400 cuộc mít tinh, thu hút hàng vạn cán bộ, hội viên nông dân tham gia, phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia BVMT, trồng cây xanh, “Chương trình Ngày thứ bảy nghĩ xanh, mua sạch”, “Đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”, “Nói không với túi ni lông”; Vận động nông dân xây dựng “gia đình văn hóa”, “thôn, ấp, bản làng văn hóa, xã văn hóa”. Hàng năm có 9,5 triệu hộ nông dân đăng ký, trong đó 8,5 triệu hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khẳng định vai trò chủ thể của nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

     Thực hiện chính sách pháp luật theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 22/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Trung ương Hội Nông dân đã tích cực tham gia đoàn giám sát, phản biện thực hiện chính sách phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các Bộ NN&PTNT, TN&MT; Luôn phát huy vai trò và trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BVMT, bảo vệ quyền lợi cho nông dân, tham gia xử lý các điểm nóng về môi trường; Nắm bắt và phản ánh với cấp ủy, chính quyền về những bức xúc cũng như tâm tư, nguyện vọng của nông dân về những vấn đề liên quan đến TN&MT được dư luận xã hội quan tâm; Xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên là cán bộ Hội các cấp có đủ kiến thức, kỹ năng vận động hội viên nông dân và cộng đồng tham gia BVMT; Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng truyền thông phổ biến pháp luật về BVMT cho cán bộ Hội.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Bên cạnh đó, Trung ương Hội ký Chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ NN&PTNT, Công Thương giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 để bảo vệ quyền lợi cho nông dân; Tổ chức 18 lớp tập huấn cho gần 2.000 cán bộ, hội viên nông dân về kỹ năng, nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội; Tổ chức đoàn giám sát liên ngành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với nhân dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển tại Quảng Bình; Phát hiện một số khó khăn, mướng mắc, bất hợp lý trong chính sách để kiến nghị Chính phủ, địa phương sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện việc giám sát thực hiện chính sách pháp luật. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 59/63 tỉnh, thành Hội ký Chương trình phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các Sở NN&MTNT, Công Thương giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp với 1.380 cuộc giám sát.

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn

ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2023

 

     Ngoài ra, được sự quan tâm, hỗ trỡ của ngành TN&MT, Trung ương Hội cũng đã tích cực huy động nguồn lực của các cấp Hội và vốn tín dụng xây dựng thành công các công trình vệ sinh, công trình cấp nước sạch, các mô hình về BVMT nông thôn như mô hình điểm thu gom, phân loại, xử lý rác thải, chất thải nông thôn; Sản xuất nông nghiệp gắn với BVMT; Nâng cao trách nhiệm của nông dân, ngư dân tham gia BMVT biển…

     Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của hai bên trong việc phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/2011/NQLT-BTNMT-HND, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, cộng đồng cư dân nông thôn đối với Đảng, Chính phủ, ngành TN&MT và Hội Nông dân Việt Nam trong công tác bảo vệ TN&MT... Đồng thời hy vọng, trong thời gian tới, hoạt động phối hợp của hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng ở tất cả các lĩnh vực với kế hoạch triển khai công việc cụ thể cho cả giai đoạn 5 năm và từng năm. Bộ trưởng khẳng định, Bộ TN&MT sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân thực hiện các hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động, phong trào và xây dựng các mô hình điểm về BVMT...

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

 

     Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2023, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, nâng cao tính chủ động về quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực mỗi ngành phụ trách, đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong quản lý nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành thông suốt của Chính phủ từ Trung ương đến địa phương.

     Nhân dịp này, nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ TN&MT trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen vì đã có những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp TN&MT.

 

Gia Linh

Ý kiến của bạn