Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 25/02/2024

Giải pháp thay thế hoạt động đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp

24/11/2017

     Ngày 23/11, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo “Các giải pháp tận dụng sinh khối nhằm giảm thiểu hoạt động đốt ngoài trời” nhằm mục đích nâng cao hiểu biết và đề xuất giải pháp thay thế cho hoạt động đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp.
     Hội thảo đã thu hút sự tham dự của các nhà quản lý, nhà khoa học đến từ Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Hội Nông dân Việt Nam; các Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở KH&CN các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội; Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên từ các huyện nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội; Hợp tác xã nông nghiệp, Hội Nông dân một số tỉnh và các tổ chức phi Chính phủ.

     Với thông điệp “Giảm thiểu đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp, thực hành BAT/BEP để BVMT và sức khỏe”, Hội thảo nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về nguy cơ do các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định (U-POP), khí nhà kính và các chất ô nhiễm khác sinh ra do đốt ngoài trời, tập trung vào các nguy cơ do đốt rác sinh khối; và đề xuất giải pháp giảm thiểu hoạt động đốt ngoài trời cũng như hướng dẫn thực hiện BAT/BEP trong xử lý chất thải sinh khối, đặc biệt là rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp khác dễ phân hủy sinh học. 

Toàn cảnh Hội thảo 

 

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã có cơ hội cập nhật kiến thức liên quan đến Công ước Stockholm, tác hại của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hình thành không chủ định (U-POP), đặc biệt là dioxin/furan tới môi trường và sức khỏe; Đặc điểm của rác sinh khối và ảnh hưởng của đốt sinh khối tới môi trường và sức khỏe; Một số giải pháp tận dụng sinh khối - các công nghệ và mô hình khả thi hiện nay; Xử lý rác thải hữu cơ nông thôn bằng chế phẩm sinh học...

     Đồng thời, đề xuất các giải pháp với quan điểm coi rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp là tài nguyên, với mong muốn tận dụng tài nguyên được ban tặng, cùng lúc đó giảm thiểu hoạt động đốt ngoài trời, giảm phát sinh các chất POP, đặc biệt là U-POP, góp phần BVMT trong lành cho các thế hệ tương lai. 

     Hội thảo “Các giải pháp tận dụng sinh khối nhằm giảm thiểu hoạt động đốt ngoài trời” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Trình diễn áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) trong hoạt động đốt ngoài trời nhằm thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)”, được tài trợ bởi Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) ủy thác thông qua Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) với sự tham gia của 5 quốc gia, gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Mông Cổ và Philippin.

     Dự án khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, kinh nghiệm BVMT tốt nhất hiện có để giảm thiểu và loại trừ phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hình thành không chủ định (U-POP), là một trong những đề án ưu tiên thuộc Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm của Việt Nam.

Nguyên Hằng (Theo VEA)

Ý kiến của bạn