Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 21/06/2024
Quảng Trị nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

10/12/2015

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2011 - 2015, nhằm tăng cường và nâng cao nhận thức, năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân.
TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG: Ðẩy mạnh hoạt động kiểm định phương tiện đo phục vụ công tác quản ...

10/12/2015

Hiện nay có rất nhiều đơn vị, tổ chức tham gia thực hiện quan trắc môi trường với mục đích theo dõi có hệ thống các thành phần môi trường và các tác động xấu đối với môi trường. Tuy nhiên, đôi khi kết quả quan trắc chưa phản ánh sát thực tế hiện trạng môi trường. Sự sai lệch này do nhiều nguyên nhân khác nhau như nhân lực, trang thiết bị hay sai số theo thời gian của phương tiện đo.
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở CÀ MAU

10/12/2015

Ngày 19/11/2001, UBND tỉnh Cà Mau đã ra Quyết định số 1116/QĐ-CTUB về việc phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp tỉnh Cà Mau giai đoạn 2001 - 2010… đã tạo ra bước đột phá tích cực trong việc phát triển kinh tế thủy sản.
Nội dung và các điểm mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết,...

10/12/2015

Theo quy định Luật BVMT năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chủ dự án thuộc danh mục do Chính phủ quy định có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình và đối tượng khác phải có bản cam kết BVMT
Nội dung cơ bản của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác độn...

10/12/2015

Ngày 14/2/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường (QBM), đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM) (Nghị định số 18/2015).
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm t...

03/12/2015

Để hoàn thành Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ TN&MT tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở chây ỳ, quá thời hạn xử lý phải thực hiện ngay các biện pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động theo quy định của pháp luật.
Quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương

05/11/2015

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BCT quy định về BVMT ngành Công Thương, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

05/11/2015

Hiện nay, ô nhiễm môi trường do chất thải khu vực nông thôn rất nghiêm trọng và đang gia tăng nhanh, để hoàn thành Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ TN&MT tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm (đình chỉ hoặc cấm hoạt động) các cơ sở chây ỳ, quá thời hạn xử lý ô nhiễm theo quy định của pháp luật....
Ngày hội Tái chế hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015

05/11/2015

Ngày hội Tái chế được tổ chức nhằm thu hồi và tái chế miễn phí các sản phẩm điện tử bị lỗi, hỏng hoặc đã qua sử dụng đảm bảo theo các quy trình tái chế chất thải điện tử an toàn và thân thiện với môi trường. Chương trình đã thiết lập được 5 điểm thu gom chất thải điện tử miễn phí và dài hạn tại 5 phường trên địa bàn TP. Hà Nội nhằm kêu gọi người dân Thủ đô chung tay xây dựng môi trường xanh - s...
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội góp phần thực hiện nghiêm các quy định về bả...

05/10/2015

Toàn dân tham gia BVMT là một trong 36 Chương trình thuộc Chiến lược BVMT của Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 2/12/2003 tại Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg và giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì thực hiện.
Nhân rộng sức lan tỏa điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường

06/10/2015

Từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương giao Bộ TN&MT xét chọn, tôn vinh điển hình tiên tiến BVMT 5 năm/lần với quy mô toàn quốc.
Nhân rộng sức lan tỏa điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường

06/10/2015

Từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương giao Bộ TN&MT xét chọn, tôn vinh điển hình tiên tiến BVMT 5 năm/lần với quy mô toàn quốc.