Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 01/07/2022

Xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

19/10/2021

    Trước thông tin phản ánh về việc thu gom rác thải y tế lẫn rác thải sinh hoạt ở các khu cách ly tập trung, phong tỏa, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 11/10/2021, Bộ TN&MT đã có Văn bản số 6168/BTNMT-TCMT gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

    Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp Sở Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải y tế tại địa phương. Cụ thể: Khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) trong việc thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là chất thải phát sinh từ khu cách ly, phong tỏa. Cùng với đó, chỉ đạo chính quyền các cấp ở địa phương tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát việc phân loại chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm cao tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, khu phong tỏa để thu gom riêng, không để lẫn với chất thải rắn sinh hoạt theo đúng nội dung “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19” ban hành tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 5/8/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 439/MT-YT ngày 3/8/2021 của Bộ Y tế và các Công văn của Bộ TN&MT (số 2743/BTNMT-TCMT ngày 21/5/2021; số 2854.BTNMT-TCMT ngày 26/5/2021 và số 4119/BTNMT-TCMT ngày 23/7/2021).

    Với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, Bộ TN&MT yêu cầu quý Ủy ban chủ động, chỉ đạo, điều tiết, hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đồng thời xem xét, giải quyết kịp thời các nội dung đề xuất, kiến nghị của các cơ sở thu gom, xử lý chất thải và các cơ quan liên quan tại địa phương nhằm xử lý triệt để chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19, tránh tình trạng quá tải, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

Nguyên Hằng

Ý kiến của bạn