Banner trang chủ

Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trong ngành Nông nghiệp

20/07/2022

    Ngày 12/7/2022, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật BVMT năm 2020 liên quan đến ngành NN&PTNT.

Quang cảnh Hội thảo

    Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng. Năm 2021, giá trị toàn ngành nông nghiệp tăng khoảng 2,9%, kim ngạch xuất khẩu đạt 48,6 tỷ USD, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh xã hội… Tuy nhiên, ngành sản xuất nông nghiệp cũng tạo không ít áp lực cho môi trường do chất thải trong quá trình sản xuất (nước thải, phế phụ phẩm nông nghiệp, rác thải…), chịu những tác động ngược lại từ yếu tố môi trường.

    Hội thảo nhằm cung cấp thông tin, nội dung quy định mới của Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan đến ngành NN&PTNT, đồng thời đánh giá các cơ hội thách thức của ngành trong quá trình áp dụng Luật BVMT năm 2020 liên quan đến ngành để phát triển bền vững hơn. Cùng với Luật BVMT năm 2020, các văn bản mới về BVMT ngành NN&PTNT gồm: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/2/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT; Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô zôn; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT. Các nghị định, thông tư mới quy định chi tiết hơn về thực thi Luật BVMT trong lĩnh vực NN&PTNT như xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường trong quy định chung về bảo vệ môi trường đất; Điều tra, đánh giá, quản lý và BVMT di sản thiên nhiên trong các hoạt động lâm nghiệp, ngư nghiệp, nông nghiệp; Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ, nước tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác; Tái sử dụng, sử dụng trực tiếp, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường…

    Tại Hội thảo, đại diện Vụ hoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ NN&PTNT) đã giới thiệu quy định mới của Luật BVMT năm 2020; quy trình sản xuất nông nghiệp theo quy định mới của Luật BVMT năm 2020 như quy trình thu gom, xử lý và tái sử dụng rơm rạ sau thu hoạch, giới thiệu sổ tay hướng dẫn sản xuất phân bón hữu cơ từ rơm, rạ tại vùng đồng bằng sông Hồng; phát triển kinh tế tuần hoàn nhờ tận dụng phụ phẩm từ nông nghiệp…

An Vi

Ý kiến của bạn