Banner trang chủ

Tuyên truyền nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu cho cán bộ quản lý nhà nước

31/10/2023

    Ngày 27/10/2023, tại huyện Phù Yên, Sở TN&MT Sơn La đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu cho cán bộ quản lý nhà nước (mở rộng) trên địa bàn tỉnh. Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La, là cơ hội để UBND các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

    Là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những năm qua, Sơn La đã xây dựng các Kế hoạch hành động để ứng phó biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; đồng thời, lồng ghép triển khai ứng phó biến đổi khí hậu cùng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thuộc từng ngành, lĩnh vực. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tham mưu phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nước ngoài kêu gọi sự hỗ trợ kinh phí để xây dựng, triển khai các dự án tăng cường năng lực nhằm phòng chống giảm thiểu rủi ro thiên tai, tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, BVMT. Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể nhân dân về ứng phó với biến đổi khí hậu đã có những chuyển biến tích cực. Bước đầu đã quan tâm đến các tác động của biến đổi khí hậu; hình thành ý thức bảo vệ, khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên; các tầng lớp nhân dân đã có ý thức hơn trong sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường.

    Tại Hội nghị, hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Phòng TN&MT huyện; công chức địa chính - môi trường các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Yên và Bắc Yên được quán triệt, phổ biến các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu; những hoạt động cảnh báo, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai đã được áp dụng thành công trong thực tiễn… Đồng thời, tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm cũng như khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, cảnh báo ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn.

    Ông Cầm Văn Dương, Phó trưởng phòng Phòng TN&MT huyện Phù Yên cho biết, là địa phương chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, vì vậy, những năm qua, huyện luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân dân các chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, BVMT. Bên cạnh đó, chủ động rà soát, hỗ trợ di dời dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở bờ sông, suối và các nguy cơ thiên tai khác. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện các công trình, dự án, các cơ sở sản xuất, kinh doanh chú trọng quy định về ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, sản xuất, tiêu thụ thân thiện với môi trường, thu hồi năng lượng từ chất thải.

    Theo ông Cầm Văn Dương, Hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm hỗ trợ địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về các hoạt động chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là đội ngũ cán bộ địa chính môi trường cấp xã.

Hồng Cẩm

Ý kiến của bạn