Banner trang chủ

Sơn La tăng cường công tác quản lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly tập trung và khu vực điều trị bệnh nhân F0

22/10/2021

    Ngày 19/10/2021, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 3518/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly tập trung và khu vực điều trị bệnh nhân F0 trên địa bàn tỉnh.

    Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở TN&MT tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19 cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch và người dân trong các khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân F0; Cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương để kịp thời hướng dẫn, phổ biến các quy định mới về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

    Sở Y tế tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2639/UBND-KT ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19. Đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở y tế trực thuộc, các khu vực cách ly tập trung, khu vực điều trị bệnh nhân F0 tăng cường quản lý chất thải y tế trong phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo theo quy định.

     UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2639/UBND-KT và xây dựng phương án cụ thể về phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý rác thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn về UBND tỉnh tổng hợp trước ngày 30/10/2021.

    Công văn cũng nêu rõ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly tập trung và khu vực điều trị bệnh nhân F0 đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 5/8/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19; Quyết định 5188/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh và chữa bệnh; Hướng dẫn số 242/HD-STNMT ngày 15/9/2021 của Sở TN&MT về hướng dẫn quản lý chất thải và khử khuẩn bề mặt môi trường tại các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung, điều trị ban đầu Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn