Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 26/06/2022

Quy định mới về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân

14/12/2021

    Từ ngày 1/1/2022, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính dựa trên khối lượng, thể tích chất thải ra. Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân, tổ chức, hộ gia đình nào xả càng nhiều rác thải, chất thải thì sẽ phải trả chi phí nhiều hơn.

    Khoản 1, Điều 79, Luật BVMT năm 2020 quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ sau đây:

    - Phù hợp với quy định của pháp luật về giá.

    - Dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại.

    - Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

Ảnh minh họa

    Theo quy định hiện nay, tiền rác thải sinh hoạt được tính theo bình quân đầu người hoặc tính cố định một tháng phải đóng một khoản tiền nhất định.

    Trước đó, tại thời điểm Quốc hội họp bàn để thông qua Luật BVMT năm 2020, vấn đề thu phí rác thải sinh hoạt theo khối lượng đã từng nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu Quốc hội và chuyên gia.

    Điều cần lưu ý, theo khoản 7, Điều 79, Luật BVMT năm 2020 thì căn cứ thu phí rác thải dựa theo khối lượng và thể tích được thực hiện chậm nhất là ngày 31/12/2024. Tức trong khoảng thời gian từ 1/1/2022 - 31/12/2024 tùy vào từng địa phương, quy định tính phí rác thải dựa trên khối lượng có thể được áp dụng ở các thời điểm khác nhau.

    Cùng với đó, một điểm mới khác cũng được quy định tại khoản 2, Điều 77, Luật BVMT năm 2020 đó là cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Theo quy định, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân theo các loại sau: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; Chất thải rắn sinh hoạt khác. Như vậy, kể từ 1/1/2022 nếu hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác không những bị từ chối thu gom, mà còn bị báo với cơ quan có thẩm quyền và bị xử lý theo quy định.

Đức Anh

Ý kiến của bạn