Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 23/06/2024

Lai Châu: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023

01/06/2023

    Ngày 24/5/2023, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 1861/KH-UBND về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”.

    Theo đó, từ tháng 5 - 6/2023, tỉnh Lai Châu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên phạm vi toàn tỉnh, hướng tới mục tiêu tăng cường thông tin, truyền thông; kỹ năng chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2023; Tăng cường năng lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai tại cơ sở; Nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai cho người dân, tạo sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân dân trong phòng, chống thiên tai; Cổ vũ tinh thần nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống thiên tai.

    Một số khẩu hiệu tuyên truyền chính: “Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023”, “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, “Phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai là công việc của tất cả mọi người”, “Chung sức phòng, chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại.” và các khẩu hiệu tuyên truyền khác phù hợp đặc điểm, tình hình thiên tai tại địa phương.

    UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động phù hợp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai tại địa phương; tổ chức thông tin, truyền thông tại cơ sở và một số hoạt động hưởng ứng (treo băng - rôn, khẩu hiệu về chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023); kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng. Thông qua các hoạt động, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trọng cộng đồng, các mô hình, bài học kinh nghiệm tại cộng đồng về phòng chống thiên tai.

Đức Anh

Ý kiến của bạn