Banner trang chủ

Hậu Giang đề xuất mở rộng đường dây nóng về ô nhiễm môi trường đến cấp xã

10/08/2021

    Nhằm nâng cao hiệu quả phản ứng nhanh, tham mưu xử lý thông tin, vụ việc về ô nhiễm môi trường, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang đang đề xuất nên thiết lập, mở rộng đường dây nóng về ô nhiễm môi trường đến cấp xã.

    Từ năm 2020 đến nay, tại tỉnh Hậu Giang, từ tỉnh cho tới các đơn vị huyện, thị xã, thành phố đều đã thiết lập đường dây nóng về ô nhiễm môi trường. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Công an tỉnh cũng có thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân. Ngoài ra, tỉnh còn thiết lập phần mềm hệ thống ứng dụng di động - Hậu Giang App để tiếp nhận thông tin phản ánh hiện trường, xử lý, phản hồi thông tin phản ánh đối với tất cả các lĩnh vực.

    Trong thời gian qua, việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân thông qua số điện thoại đường dây nóng và sử dụng phần mềm hệ thống ứng dụng di động - Hậu Giang App hoạt động liên tục, hiệu quả, kịp thời tiếp nhận, xác minh, xử lý, phản hồi kết quả xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường. Từ thời điểm thiết lập cho đến nay, trên phần mềm hệ thống ứng dụng di động - Hậu Giang App đã tiếp nhận, xử lý và phản hồi kết quả xử lý đối với 53 thông tin phản ánh hiện trường về vệ sinh môi trường.

   Tuy nhiên, ngoài UBND các xã, phường của TP. Vị Thanh có số điện thoại di động của Chủ tịch UBND xã, phường tiếp nhận thông tin phản ánh tất cả các lĩnh vực, các xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh đều chưa thiết lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường. Do đó, Sở TN&MT tỉnh đề xuất nên thiết lập, mở rộng đường dây nóng về ô nhiễm môi trường đến cấp xã để kịp thời tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin phản ánh. Trong đó, phân cấp rõ ràng việc xác minh, xử lý thông tin phản ánh theo từng mức độ ô nhiễm, từng đối tượng bị phản ánh và có cơ chế chính sách, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ vận hành đường dây nóng về ô nhiễm môi trường (tiếp nhận, xác minh, xử lý vụ việc, nhất là ngoài giờ hành chính) để đảm bảo vận hành hiệu quả.

Đức Anh

Ý kiến của bạn