Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 08/10/2022

Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác quản lý chất thải phát sinh tại khu cách ly tập trung, nơi lưu trú

23/06/2021

    Sở TN&MT TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4435/STNMT-CCBVMT ngày 11/6/2021 yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại (CTNH)  tăng cường công tác quản lý chất thải phát sinh tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

   Công văn nêu rõ, trước diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19, các ca lây nhiễm tăng nhanh, các khu vực cách ly đã hình thành với khối lượng chất thải phát sinh ngày càng tăng (có cả chất thải lây nhiễm).

    Do vậy, để đảm bảo an toàn môi trường, góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch, Sở TN&MT Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý chất thải theo đúng văn bản hướng dẫn của Sở TN&MT.

    Theo đó, tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, chất thải của người mắc và nghi ngờ mắc Covid-19 phải được phân loại, xử lý theo quy định cụ thể tại 3455/QĐ-BCĐQG ngày 5/8/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế và các hướng dẫn của Sở Y tế.

    Đối với chất thải như: Khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng, rác thải sinh hoạt phát sinh của các trường hợp cách ly khác (không phải là người mắc và nghi ngờ mắc Covid-19), việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch phải được thực hiện bởi các cơ sở xử lý chất thải đã được Bộ TN&MT cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại và có chức năng xử lý chất thải y tế. Ưu tiên lựa chọn cơ sở xử lý có khoảng cách thu gom, vận chuyển ngắn nhất từ nơi phát sinh đến cơ sở xử lý…

    Để đảm bảo an toàn môi trường, phòng, chống dịch Covid-19 và tránh lãng phí ngân sách trong việc xử lý chất thải, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng, ban chuyên môn tăng cường hướng dẫn các khu cách ly tập trung, người cách ly y tế tại nhà nghiêm túc thực hiện phân loại chất thải triệt để, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định…

Châu Loan

Ý kiến của bạn