Banner trang chủ

Điện Biên: Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản

21/11/2023

    Những năm qua, tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện các giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý, hạn chế thấp nhất việc xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản.

    Cụ thể, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, theo đúng trình tự, thủ tục; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Khoáng sản, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; công tác cấp phép hoạt động khoáng sản được thực hiện theo đúng quy hoạch được phê duyệt trong Luật Khoáng sản cũng như các văn bản pháp lý liên quan. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị khai thác khoáng sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản; tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

    Để hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả, ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, tỉnh Điện Biên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý trong hoạt động khoáng sản, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng trong khai thác, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; đồng thời, ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo điều hành tăng cường hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT cũng tham mưu cho UBND tỉnh Điện Biên các trình tự thủ tục phê duyệt dự án khai thác khoáng sản theo đúng yêu cầu, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản quy chế hoạt động khoáng sản, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ở địa phương.

    Chính quyền các cấp cũng vào cuộc chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ môi trường. Từ đó, công tác quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên đặc biệt các mỏ và điểm mỏ giữ vững an ninh trật tự và khai thác có hiệu quả, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên. Các cơ quan chuyên môn, quản lý nhà nước duy trì kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thăm dò, khai thác khoáng sản. Trong năm qua, cơ quan quản lý đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác khoáng sản trái phép thu nộp ngân sách Nhà nước với số tiền là 195.000.000 đồng.

    Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; tăng cường kiểm tra kiểm soát nhằm khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả tài nguyên khoáng sản; kiểm tra chặt chẽ các thủ tục, không để thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thoát nguồn thu ngân sách.

    Mặt khác, phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tăng cường thực hiện nhiều giải pháp quản lý nhà nước nhằm chấn chỉnh ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; rà soát các mỏ khoáng sản đã cấp phép, đánh giá, kiểm soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về khoáng sản để làm cơ sở cho việc tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm…

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn