Banner trang chủ

Đề nghị tỉnh Quảng Ninh rà soát lại công tác đánh giá tác động môi trường Dự án lấn vịnh Hạ Long làm đô thị

10/11/2023

    Bộ TN&MT vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét kỹ lưỡng nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của dự án Khu đô thị 10B có tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về BVMT hay chưa, để có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời.

    Công văn nêu, qua nắm bắt thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc Công ty TNHH Đỗ Gia Capital (Công ty Đỗ Gia Capital), khi triển khai thi công xây dựng dự án khu đô thị 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả có nguy cơ tác động xấu đến cảnh quan thiên nhiên khu vực và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước Vịnh Hạ Long.

    Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh rà soát quá trình thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 15/6/2023. Xem xét kỹ lưỡng nội dung Báo cáo ĐTM và Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM có tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về BVMT hay chưa để có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời.

    Trong đó, cần lưu ý đến một số vấn đề gồm sự phù hợp của Dự án với Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023. Sự phù hợp của việc nhận dạng, xác định hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường, đặc biệt là tác động tới cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và chất lượng môi trường biển Vịnh Hạ Long tại khu vực thực hiện dự án. Sự phù hợp, tính khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường để bảo đảm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực từ việc thực hiện dự án đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái rừng ngập mặn, tính đa dạng sinh học và chất lượng nước biển ven bờ khu vực thực hiện dự án.

    Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra, giám sát Công ty Đỗ Gia Capital trong việc thực hiện các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND, trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về BVMT phải xử lý nghiêm theo đúng quy định. Quá trình kiểm tra cần lưu ý đến việc tuân thủ tiến trình thi công các hạng mục của Dự án, thời điểm thi công (theo chế độ thuỷ triều của khu vực), việc thực hiện các giải pháp kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo cam kết của Công ty trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định và các hồ sơ pháp lý có liên quan. Yầu Công ty phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về BVMT và các pháp luật có liên quan.

    Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh, trong quá trình thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn cần quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; không hy sinh môi trường để phát triển kinh tế đơn thuần; thực hiện đúng mục tiêu bảo vệ môi trường đối với các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường, dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường nói chung trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

    Cùng với đó, bảo đảm các hệ sinh thái tự nhiên trong di sản thiên nhiên phải được ưu tiên bảo tồn và phục hồi nguyên trạng, đảm bảo các giá trị cốt lõi của thiên nhiên và đa dạng sinh học của di sản thiên nhiên phải được bảo tồn, bảo vệ nguyên vẹn và các nội dung khác về BVMT di sản thiên nhiên theo quy định, báo cáo Bộ TN&MT trước ngày 15/11.

Mai Hương

Ý kiến của bạn