Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 21/07/2024

Đề nghị báo cáo kết quả sơ kết thực hiện Đề án Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025

14/09/2023

    Ngày 1/4/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, với mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng được 1 tỷ cây xanh, trong đó 690 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất, nhằm góp phần BVMNT sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

    Nhiệm vụ của Đề án là trồng thành công 1 tỷ cây xanh phù hợp với điều kiện sinh thái, quy hoạch và quỹ đất hiện có của từng địa phương, trong đó, trồng 690 triệu cây cây xanh phân tán (khu vực đô thị và nông thôn), bình quân trồng 138 triệu cây/năm. Về trồng cây xanh trong rừng tập trung, Đề án nêu rõ 180.000 ha rừng trồng tập trung, tương đương khoảng 310 triệu cây (bình quân trồng 36.000 ha rừng/năm, tương đương 62 triệu cây/năm) gồm trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 30.000 ha, tương đương 70 triệu cây (bình quân 6.000 ha/năm, tương đương 14 triệu cây/năm); trồng mới rừng sản xuất 150.000 ha, tương đương 240 triệu cây (bình quân 30.000 ha/năm, tương đương 48 triệu cây/năm).

    Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg, các Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm thực hiện, tích cực triển khai và đạt được những kết quả tích cực. Vì vậy, để có thông tin tổng hợp cụ thể để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/9/2023, Bộ NN&PTNT đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ: Xây dựng, TN&MT, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Đề án với các nội dung như:

    - Tình hình triển khai, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

    - Kết quả huy động nguồn lực và trồng cây xanh trong 3 năm (2021 - 2023) của các Bộ, ngành, địa phương;

    - Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án và đề xuất kiến nghị;

    - Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Đề án.

    Bộ NN&PTNT yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 25/9/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ.

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn