Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 10/12/2023

Bình Định: Hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong công tác triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

09/05/2022

    Luật BVMT năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đã có hiệu lực với nhiều nội dung mới liên quan đến trách nhiệm của các đơn vị, đặc biệt là phân cấp mạnh mẽ đến các địa phương. Nhằm tiếp tục hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong công tác triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020 và nâng cao năng lực thực hiện công tác quản lý nhà nước về BVMT cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý môi trường các cấp trên địa bàn tỉnh, ngày 29/4/2022, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Sở TN&MT Bình Định đã tổ chức tập huấn phổ biến, triển khai Luật BVMT năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành trong lĩnh vực môi trường.

Quang cảnh buổi Tập huấn

    Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Thị Thanh Hương cho biết, Luật BVMT năm 2020 đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều luật khác nhau, thay đổi căn bản so với các quy định hiện hành. Luật đã phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong việc tham gia vào các hoạt động BVMT, từ hoạch định chính sách đến tổ chức, giám sát thực hiện, trong đó doanh nghiệp, người dân phải đóng vai trò trung tâm; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo pháp luật, cơ chế, chính sách về BVMT. Luật được thi hành cũng sẽ góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp thông qua các quy định: thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM); tích hợp các thủ tục hành chính vào 1 giấy phép môi trường (GPMT); đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của dự án, bắt đầu từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thực hiện dự án cho đến khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án… Để bảo đảm thi hành Luật BVMT năm 2020 có hiệu quả, ngay sau khi Luật được ban hành, Bộ TN&MT đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định, chính sách mới của Luật và các văn bản hướng dẫn tới các cơ quan, tổ chức, người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Buổi tập huấn lần này có ý nghĩa thiết thực, nhằm cung cấp một số thông tin cần thiết để các đơn vị địa phương, kịp thời triển khai Luật BVMT và các quy định chi tiết thi hành Luật hiệu quả, đồng bộ. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ các đơn vị, địa phương thực hiện Luật BVMT năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành trong lĩnh vực môi trường đảm bảo đúng quy định, kịp thời, không để các tồn tại làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

    Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên là lãnh đạo, cán bộ Sở TN&MT đã giới thiệu 4 chuyên đề trọng tâm về Luật BVMT năm 2020 và công tác BVMT năm 2022 cho các Sở, ngành, địa phương bao gồm: Giới thiệu một số điểm mới của Luật BVMT năm 2020; Phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường và thẩm định hồ sơ môi trường; Trách nhiệm của UBND cấp huyện, xã trong công tác quản lý môi trường; tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; Công tác thanh tra kiểm tra về BVMT…

Phương Linh

Ý kiến của bạn