Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 10/12/2022

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

07/07/2015

     Bộ TN&MT vừa có Công văn số 2592/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc áp dụng Điều 190, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2009.

     ​Thời gian qua, việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến các loài động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, mới chỉ áp dụng hình thức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm. Trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các hành vi vi phạm nêu trên sẽ áp dụng quy định tại Điều 190, Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự quy định về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

 

Ảnh minh họa

 

     Nhằm tăng cường thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Nghị định số 160/2013/NĐ-CP cũng như thực thi hiệu quả Điều 190, Luật số 37/2009/QH12, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa tội phạm, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

     Chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan triển khai, áp dụng đúng quy định tại Điều 190, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009 đối với các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi nuôi nhốt, săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép (kể cả một bộ phận cơ thể hoặc những sản phẩm được làm từ các loài động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ) bất kể số lượng, khối lượng hay giá trị tang vật; Khuyến cáo các cơ quan chức năng tại địa phương không tiến hành bán đấu giá, phát mại đối với tang vật là các loài động vật hoặc sản phẩm của loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị thu giữ trong các vụ vi phạm pháp luật có liên quan. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan thực thi pháp luật vận dụng và xử lý tang vật theo quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP, cụ thể là: Những cá thể còn sống chỉ được phép tái thả lại nơi sinh sống tự nhiên phù hợp hoặc chuyển giao cho các Trung tâm cứu hộ nếu ốm yếu hoặc bị thương; Những cá thể chết trong quá trình cứu hộ sẽ được chuyển giao cho cơ quan khoa học, cơ sở đào tạo, giáo dục môi trường, bảo tàng chuyên ngành để nghiên cứu, lưu giữ, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng hoặc tiêu hủy đối với các cá thể bị chết do bệnh dịch hoặc không thể xử lý được bằng biện pháp nói trên.

 

Lê Văn Tùng

                                                                                        

Ý kiến của bạn