Banner trang chủ

Thu phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

13/07/2017

     Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

 

 

     Thông tư quy định, người nộp phí là tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

     Người nộp phí thực hiện nộp phí trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận. Phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

     Về tổ chức thu phí, Cục Kiểm soát ô nhiễm thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) và Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc TW tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này.

     Mức thu phí cấp, cấp lại giấy xác nhận đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu là 20 triệu đồng/hồ sơ. Trường hợp không có kho, bãi là 12 triệu đồng/hồ sơ.

     Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/08/2017.

 

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn