Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 10/12/2022

Quy định mức thu lệ phí trong hoạt động hóa chất

17/06/2015

     Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất. Mức thu phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất được quy định thấp nhất là 100.000 đồng và cao nhất là 36 triệu đồng. Thông tư được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận về hoạt động hóa chất; Phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa chất và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa chất.

 


Ảnh minh họa

 
     Về lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp, mức lệ phí Giấy phép là 200.000 đồng/Giấy phép và 100.000 đồng đối với trường hợp cấp lại, sửa đổi, bổ sung. Lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu được quy định ở mức là 100.000 đồng/Giấy xác nhận và Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất là 200.000 đồng/Giấy xác nhận.

     Đối với việc phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phóvới  sự cố hóa chất là 36.000.000/1 bộ hồ sơ và  8.000.000/ 1 bộ hồ sơ đối với Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ và Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ (được sản xuất từ hóa chất), đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác, Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ ở mức 1.200.000 đồng/Giấy phép. Thông tư nêu rõ, phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.

     Cơ quan thu lệ phí trong hoạt động hóa chất nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Các khoản chi phí liên quan đến công tác thu lệ phí trong hoạt động hóa chất được ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm; Cơ quan thu phí trong hoạt động hóa chất được để lại 90% trên số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí theo các nội dung chi quy định. 10% số tiền còn lại, cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước.

     Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2015.

 

Lưu Huyền Trang

Ý kiến của bạn