Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 20/06/2024

Hà Nội phê duyệt Đề án các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp bảo vệ môi trường thành phố đến năm 2020

09/01/2014

     UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 8044/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc phê duyệt Đề án các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp BVMT TP. Hà Nội đến năm 2020 (do Sở TN&MT lập). Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

     Nội dung Đề án bao gồm: Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường, xác định các vấn đề môi trường trọng tâm tập trung vào ô nhiễm môi trường do chất thải rắn, ô nhiễm môi trường nước mặt, ô nhiễm khí bụi trong hoạt động giao thông và xây dựng, từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp BVMT trọng tâm trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2020. Rà soát các nhiệm vụ, dự án thuộc các chương trình, quy hoạch đã được phê duyệt để xây dựng kế hoạch, tiến độ, kinh phí, nguồn lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án trọng tâm BVMT trong từng năm 2013, 2014, 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.

     Việc triển khai thực hiên đồng bộ các giải pháp trong Đề án sẽ tạo một bước chuyển biến rõ rệt cải thiện chất lượng môi trường Thủ đô. Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường; giải quyết cơ bản các vấn đề ô nhiễm môi trường bức xúc; kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch, khu khai khoáng, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các cơ sở chăn nuôi. Giữ gìn và tôn tạo cảnh quan môi trường sinh thái Hà Nội xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân Thủ đô.  

 

PV

 

Ý kiến của bạn