Banner trang chủ

Góp ý Dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

26/05/2016

     Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Bộ TN&MT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT. Ngày 24/5/2016, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã có cuộc họp với Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ về việc xây dựng Dự thảo Nghị định .

 


Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Monre)

 

     Báo cáo về tình hình xây dựng Dự thảo Nghị định, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đoàn Thị Thanh Mỹ cho biết, theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Bộ TN&MT có 22 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Qua rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Bộ còn 9 Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó có 3 Thông tư thuộc  lĩnh vực đất đai, 3 Thông tư thuộc lĩnh vực BVMT, 2 Thông tư thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và 1 Thông tư thuộc lĩnh vực khoáng sản. Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT dự kiến sẽ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước và BVMT theo trình tự, thủ tục rút gọn, với 4 Chương, 23 Điều và 3 Phụ lục. Đối với lĩnh vực đất đai và khoáng sản, các quy định này được đề xuất trong các Dự thảo Nghị định đang trình trình Chính phủ ban hành của từng lĩnh vực. Cụ thể, điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại Thông tư thuộc lĩnh vực khoáng sản đã được đưa vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại 3 Thông tư thuộc lĩnh vực đất đai đã được đưa vào nội dung Dự thảo Nghị định quy định bổ sung một số nội dung về thu hồi, giao, cho thuê, chuyển đổi mục đích, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3, Điều 74, Luật Đầu tư thì điều kiện quy định tại các Thông tư thuộc lĩnh vực đất đai và khoáng sản sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016, do vậy có thể có những khoảng trống nếu 2 Nghị định này được ban hành và có hiệu lực sau ngày 1/7/2016.

 

Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: Monre)

 

     Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng Dự thảo Nghị định, ngoài việc rà soát, bảo đảm tính pháp lý của các quy định liên quan, nội dung được quy định cũng phải kế thừa được các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ.

     Bên cạnh đó, nhằm tháo gỡ vướng mắc đối với các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực đất đai và khoáng sản, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp với Vụ Pháp chế tiến hành bổ sung các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản và đất đai vào Dự thảo Nghị định. Đồng thời, Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện Dự thảo Nghị định đúng tiến độ và chất lượng để xin ý kiến các Bộ, ngành để trình Chính phủ theo quy định.

 

Uyên Long

Ý kiến của bạn