Banner trang chủ

Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia

11/07/2017

     Ngày 16/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia.

    Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thiết lập hệ thống tổ chức, phân công trách nhiệm, cơ chế điều hành và phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó với sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân (sự cố); bảo đảm việc chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực cần thiết nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại về con người, môi trường và tài sản khi xảy ra sự cố; bảo đảm việc chỉ đạo, điều hành và chỉ huy ứng phó sự cố tuân theo nguyên tắc thống nhất, phân công cụ thể, chủ động, kịp thời và phù hợp với diễn biến thực tế của sự cố.

 

 

     Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố cấp quốc gia bao gồm: Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn; Sở chỉ huy hiện trường; các tổ chức tham gia ứng phó sự cố cấp quốc gia; các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật. Trong đó, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn là cơ quan phối hợp liên ngành, có chức năng chỉ đạo, tổ chức phối hợp thực hiện công tác ứng phó sự cố trong phạm vi cả nước và hợp tác khu vực, quốc tế; trực tiếp chỉ đạo Sở chỉ huy hiện trường và các tổ chức tham gia ứng phó sự cố. Các tổ chức tham gia ứng phó sự cố cấp quốc gia bao gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ TN&MT, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, UBND cấp tỉnh, địa phương nơi sự cố xảy ra hoặc bị ảnh hưởng bởi sự cố, tổ chức, cá nhân tiến hành công việc  bức xạ gây ra sự cố, tổ chức, cá nhân khác được huy động tham gia ứng phó sự cố.

     Kế hoạch ứng phó với sự cố bức xạ hạt nhân cấp quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở cho việc triển khai các công tác chuẩn bị, phối hợp giữa các bộ, ngành trong thời gian tới; chủ trì xây dựng dự thảo thông tư về lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. Với các nguồn phóng xạ tiềm ẩn nguy cơ mất, thất lạc, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chủ động thu gom, lưu trữ theo dự án hỗ trợ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) theo kế hoạch của quý 3/2017.

 

Sơn Tùng

Ý kiến của bạn