Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 10/12/2022

Bắc Ninh triển khai Ðề án xử lý chất thải rắn sinh hoạt giảm thiểu ô nhiễm môi trường

07/04/2014

     Thực hiện kết luận số 506-TB/KL của Bí thư Tỉnh ủy, Kế hoạch số 101/KH-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh về một số giải pháp xử lý các bãi rác trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2020”.

     Mục tiêu Đề án nhằm phân loại triệt để chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom 95% lượng chất thải phát sinh tại các tổ chức, cơ quan, trường học, hộ gia đình, cá nhân, khu vực công cộng và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ; xử lý triệt để lượng chất thải rắn sinh hoạt tồn đọng và phát sinh, bảo đảm tỷ lệ chôn lấp sau xử lý dưới 20%.

     Theo Đề án, giai đoạn 2014 - 2015, tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp:

     Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và chỉ đạo các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xây dựng kế hoạch hành động hàng năm về công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (Hiện nay, Sở TN&MT đã ban hành hướng dẫn phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn). Triển khai điểm về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở TP. Bắc Ninh và huyện Gia Bình trong năm 2014 làm mô hình tham quan học tập, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng. Tập trung tuyên truyền các hoạt động, giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt và xây dựng các khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện tới toàn thể nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện…

     Đóng cửa bãi rác Đồng Ngo từ ngày 1/1/2014. Tiếp tục thực hiện việc trồng cây xung quanh; trồng cây keo thành nhiều hàng khu vực gần bãi rác, phần tiếp giáp với Quốc lộ 1 và Quốc lộ 18; sử dụng chế phẩm sinh học nhằm hạn chế mùi, phân hủy nhanh chất hữu cơ; lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực về kỹ thuật, công nghệ và tài chính, ứng trước vốn thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2014, đảm bảo phù hợp với điều kiện nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ và ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác 50%.

 

Bãi rác Đồng Ngo đóng cửa từ ngày 1/1/2014 để cải tạo trồng cây xanh

 

     Hoàn thành và triển khai hiệu quả ô chôn lấp hợp vệ sinh (giai đoạn 1) và đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty TNHH Môi trường đô thị Hà Ngọc đi vào hoạt động để tiếp nhận rác thải sinh hoạt của huyện Quế Võ và TP. Bắc Ninh từ ngày 1/7/2014.

     Tập trung hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung và khu tập kết chất thải xây dựng tại các huyện; xúc tiến đầu tư, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực tham gia việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn, đưa vào hoạt động trong năm 2014.

     Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý vận hành tại các điểm tập kết; đảm bảo 100% các điểm tập kết đi vào hoạt động có hiệu quả; đổ rác phải đúng nơi quy định và phun chế phẩm sinh học đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; Đẩy nhanh tiến độ lập dự án đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả hệ thống lò đốt rác.

 

ThS. Nguyễn Đình Đáp

Tổng cục Môi trường

Nguồn: Tạp chí Môi trường, số 3/2014

Ý kiến của bạn