Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 18/04/2024

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng thực hiện giám sát chuyên đề về môi trường tại khu công nghiệp Nomura

21/07/2017

     Ngày 20/7/2017, Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng đã thực hiện giám sát chuyên đề về công tác BVMT tại Khu Công nghiệp (KCN) Nomura, giai đoạn từ 1/1/2015 đến tháng 6/2017.

     Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất KCN Nomura Trịnh Tuấn Hải cho biết, KCN đã thực hiện nghiêm túc các quy định về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật BVMT theo quy định của pháp luật. Hệ thống thu gom nước thải công nghiệp được đấu nối bằng đường ống ngầm từng doanh nghiệp (DN) đến nhà máy xử lý nước thải (XLNT) tập trung, bảo đảm 100% DN được đấu nối. Nước thải được các DN xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi đưa về nhà máy XLNT tập trung toàn KCN.

 

Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng Bùi Thanh Tùng phát biểu

 

     Hệ thống quan trắc nước thải tự động được đưa vào vận hành từ ngày 30/12/2016. Khí thải và tiếng ồn trong KCN được các DN xử lý đạt tiêu chuẩn theo đúng cam kết trong Báo cáo ĐTM hoặc cam kết BVMT đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

     Ngoài ra, KCN định kỳ quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn bên ngoài theo cam kết. Kết quả các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn và QCVN 05:2013/BTNMT về không khí xung quanh. Đối với chất thải rắn thông thường, tổng lượng chất thải sinh hoạt phát sinh, KCN đã ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý.

 

Khu XLNT tại KCN Nomura Hải Phòng

 

     Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng Bùi Thanh Tùng ghi nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại KCN Nomura được đầu tư đồng bộ ngay từ đầu. Hầu hết các DN đều chấp hành các quy định pháp luật về môi trường khá đầy đủ, nghiêm túc.

     Tuy nhiên, vấn đề xử lý môi trường trong KCN cũng còn những khó khăn, vướng mắc. Như Báo cáo ĐTM được lập cách đây 20 năm nên còn nhiều bất cập, hàng tuần KCN không thể yêu cầu lấy mẫu của các DN. Phó Trưởng đoàn Bùi Thanh Tùng đề nghị Sở TN&MT Hải Phòng hướng dẫn Công ty phát triển KCN Nomura sửa lại báo cáo cho phù hợp với quy định của pháp luật; Tham mưu cho TP tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền cho các DN trên địa bàn TP nói chung và các KCN trên địa bàn TP nói riêng về những quy định mới của Luật BVMT, các Nghị định, thông tư hướng dẫn Sở TN&MT rà soát lại các văn bản hướng dẫn của Bộ TN&MT để tham mưu, đề xuất cho TP tháo gỡ khó khăn cho DN.

     Đoàn cũng ghi nhận, tập hợp các ý kiến đóng góp của các Sở, ban, ngành liên quan đến thực thi quy định về bảo vệ, xử lý môi trường trong các KCN từ đó đề xuất, kiến nghị với UBND TP và Bộ TN&MT xem xét, tháo gỡ.

 

                                                                                                                                              An Bình

Ý kiến của bạn