Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 21/07/2024

Đình chỉ 6 tháng khắc phục hậu quả gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương

10/01/2014

     Sau 9 lần bị lập biên bản vì gây ô nhiễm môi trường, mới đây, lực lượng cảnh sát môi trường C49 bắt quả tang Công ty CP thuộc da Hào Dương (Công ty Hào Dương) tiếp tục xả chất thải độc hại ra sông Đồng Điền, TP. Hồ Chí Minh.

     Các hành vi vi phạm luật BVMT của Công ty Hào Dương

     Theo kết quả thanh tra của Tổng cục Môi trường từ tháng 10/2010, trong quá trình hoạt động, Công ty Hào Dương đã có các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT, cụ thể: Chưa đấu nối triệt để nước thải sản xuất vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Hiệp Phước (tại nhiều khu vực sản xuất, nước thải còn chảy vào hệ thống thoát nước mưa hoặc chảy tràn trên một số tuyến đường nội bộ trước khi thoát vào sông Kinh). Bên cạnh đó, Công ty chưa xử lý khí thải lò hơi và mùi hôi trong khu vực sản xuất theo quy định; công tác vệ sinh môi trường trong các khu vực sản xuất kém nên phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí xung quanh; Chưa thực hiện đúng quy định về quản lý chất thải rắn cũng như chương trình giám sát môi trường định kỳ. Mặt khác, việc quản lý chất thải nguy hại (CTNH) còn buông lỏng, không đúng quy định; Công ty chưa khắc phục được các vi phạm theo Kết luận thanh tra về BVMT số 913/KLTT-TCMT ngày 31/12/2009 của Tổng cục Môi trường gồm: “Không thực hiện đầy đủ các nội dung trong báo cáo ĐTM được phê duyệt” và "Quản lý, vận chuyển và xử lý CTNH không đúng quy định”; đã thực hiện đấu nối nước thải sản xuất vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Hiệp Phước nhưng chưa triệt để, đặc biệt tại phân xưởng A5 (Kết quả phân tích mẫu nước tại hố thu gom nước mưa, so sánh với QCVN 24: 2009/BTNMT, cột A (QCVN) có đa số các thông số ô nhiễm vượt QCVN, trong đó: độ màu = 260 Pt-Co, vượt 13 lần; COD = 713 mg/l, vượt 14,26 lần; TSS = 956 mg/l, vượt 19 lần...).

 

 

Lực lượng cảnh sát môi trường C49 bắt quả tang Công ty Hào Dương
tiếp tục xả chất thải độc hại ra sông Đồng Điền, TP. Hồ Chí Minh

 

     Đoàn thanh tra Tổng cục Môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển cho UBND TP. Hồ Chí Minh xử phạt các hành vi vi phạm như: Thực hiện không đúng và đầy đủ các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt; vi phạm khoản 3, Điều 8 của Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BVMT (Nghị định số 117/2009/NĐ-CP); không thực hiện việc giám sát chất thải, giám sát môi trường xung quanh theo quy định; vi phạm điểm c, khoản 2, Điều 8 của Nghị định 117/2009/NĐ-CP; thải chất thải rắn không đúng quy định về BVMT đối với trường hợp thải chất thải rắn từ 100 m3 đến dưới 200 m3; vi phạm điểm e, khoản 3, Điều 16 của Nghị định số 117/2009/NĐ-CP; không phân loại CTNH và bố trí nơi an toàn để lưu giữ tạm thời CTNH; không đóng gói, bảo quản CTNH theo chủng loại trong các bồn, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, bảo đảm không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường; không dán nhãn theo quy định; vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 17 của Nghị định số 117/2009/NĐ-CP.

     Ngoài ra, Công ty còn chưa thu gom triệt để nước thải vào hệ thống xử lý; chưa thực hiện đúng việc kê khai chứng từ CTNH và không có văn bản báo cáo gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tình hình phát sinh và quản lý CTNH; không xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố do CTNH gây ra; không đăng ký, báo cáo theo quy định với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ tạm thời CTNH quá thời hạn phải xử lý, tiêu hủy; chưa nộp đầy đủ phí BVMT đối với nước thải công nghiệp năm 2008.

     Trước sự việc trên, Tổng cục Môi trường đã ban hành Kết luận số 32/KLTT-TCMT ngày 24/2/2013, trong đó xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời buộc Công ty Hào Dương phải khắc phục hậu quả vi phạm, báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Môi trường và Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh trước ngày 31/3/2013. Bên cạnh đó, Bộ TN&MT (Tổng cục Môi trường) đã công khai thông tin về tình hình ô nhiễm và vi phạm pháp luật về BVMT của Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

      Đình chỉ 6 tháng khắc phục hậu quả gây ô nhiễm môi trường

     Sau 9 lần bị lập biên bản vì gây ô nhiễm môi trường, thay vì khắc phục hậu quả vi phạm theo quy định thì mới đây, lực lượng cảnh sát môi trường C49 bắt quả tang Công ty Hào Dương tiếp tục xả chất thải độc hại ra sông Đồng Điền, TP. Hồ Chí Minh. Trước hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng về môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân trong khu vực, gây bức xúc trong dư luận xã hội, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với Công ty CP thuộc da Hào Dương từ ngày 20/11/2013 cho đến khi thực hiện xong các biện pháp BVMT.

     Ngoài biện pháp tạm đình chỉ hoạt động, UBND TP. Hồ Chí Minh còn yêu cầu Công ty Hào Dương phải thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, cải tạo hệ thống xử lý nước thải cục bộ đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của Khu công nghiệp (KCN) Hiệp Phước. Đồng thời, phải thu gom triệt để nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất đưa về nhà máy xử lý nước thải tập trung, xử lý khí thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Thời hạn để Công ty Hào Dương khắc phục hậu quả là 6 tháng, thời gian chấp hành quyết định này là 10 ngày. Nếu quá thời hạn mà Công ty Hào Dương không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở TN&MT TP phối hợp với Công an TP, Ban quản lý các Khu chế xuất, KCN, UBND huyện Nhà Bè cùng các cơ quan liên quan tổ chức niêm phong nhà xưởng, máy móc, thiết bị...    

 

            N.Hưng

Nguồn: Tạp chí Môi trường, số 11/2013

 

 

 

 

Ý kiến của bạn