Banner trang chủ

Sơn La: Thành lập Tổ kiểm tra các mỏ khoáng sản trên địa bàn

04/08/2023

    Ngày 2/8/2023, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND, về việc thành lập Tổ kiểm tra các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Việc thành lập Tổ kiểm tra nhằm rà soát, đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được; xác định, làm rõ những tồn tại, khuyết điểm, những sai phạm trong quá trình hoạt động của các mỏ khoáng sản. Qua đó, giúp các đơn vị là đối tượng kiểm tra phát huy ưu điểm; khắc phục các tồn tại, yếu kém; ngăn ngừa, kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm được phát hiện. Làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên toàn tỉnh, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

    Tổ kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tài nguyên môi trường làm Tổ trưởng; Giám đốc Sở TN&MT là Tổ phó Thường trực. Lãnh đạo Cục thuế tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công thương làm tổ phó. Thành viên Tổ kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố phụ trách lĩnh vực tài nguyên môi trường, Trưởng phòng tài nguyên môi trường các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn của Thanh tra tỉnh theo dõi lĩnh vực tài nguyên môi trường; lãnh đạo, cán bộ chuyên môn phòng Cảnh sát PC 03, Công an tỉnh; lãnh đạo, cán bộ chuyên môn phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban chuyên môn có liên quan…

    Tổ kiểm tra có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổng kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định về khoáng sản, đất đai, môi trường, đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các mỏ khai thác khoảng sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường.

    Tổ kiểm tra làm việc kiêm nghiệm, mọi chế độ thực hiện theo quy định hiện hành. Sở TN&MT là cơ quan Thường trực của Tổ kiểm tra.

Trần Hương

Ý kiến của bạn