Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 23/03/2023

Sóc Trăng; Tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

15/08/2022

    Ngày 12/8/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng phối hợp với Sở TN&MT tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn tuyên truyền Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, UBND 10 phường và đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

    Theo đó, tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã tập trung truyền tải các nội dung chuyên đề gồm: (1) Một số điểm mới về phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường; đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường theo Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. (2) Giấy phép môi trường; Đăng ký môi trường và các quy định về quản lý chất thải theo Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. (3) Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 về phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 7/6/2022 về phê duyệt đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường. (4) Triển khai Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT; đồng thời hướng dẫn quy trình Thanh tra, kiểm tra và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT cho các công chức thành phố và phường.

    Hai lớp tập huấn diễn ra trong 1 ngày, đã đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về BVMT, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi pháp luật BVMT.

Hồng Cẩm

Ý kiến của bạn