Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành

30/11/2021

    Thực hiện Luật BVMT năm 2020 và Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020 - 2022 (tại Quyết định số 2664/QĐ-BTNMT ngày 25/11/2020 và Quyết định số 1779/QĐ-BTNMT ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ TN&MT), Bộ TN&MT đã xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành để ban hành trong năm 2022.

    Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành quy định giá trị giới hạn các thông số khí thải, các phép thử và các yêu cầu về quản lý để kiểm tra khí thải của phương tiện ô tô đang lưu hành tại Việt Nam; quy định giới hạn lớn nhất cho phép của các thông số: Cacbon monooxit (CO), hydrocacbon (HC), hệ số dư lượng không khí (lamđa) đối với khí thải của động cơ cháy cưỡng bức và độ khói của khí thải động cơ cháy do nén được lắp trên phương tiện ô tô đang lưu hành.

    Quy chuẩn áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến phương tiện ô tô đang lưu hành tại Việt Nam; không áp dụng đối với các loại xe cơ giới đặc chủng của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định.

    Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Tổng cục Môi trường đăng tải dự thảo Quy chuẩn nêu trên để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tổ chức và cá nhân quan tâm. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tổng cục Môi trường sẽ tổng hợp, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn trước khi trình Bộ trưởng Bộ TN&MT ký ban hành.

Trần Hương

    Xem và tải dự thảo Quy chuẩn tại đây: 

Description: http://vea.gov.vn/_layouts/15/images/icpdf.png2021.11.15 Du thao Thong tu ban hanh QCVN khi thai o to dang luu hanh.pdf

Description: http://vea.gov.vn/_layouts/15/images/icpdf.png2021.11.15 Du thao QCVN khi thai o to dang luu hanh.pdf

 

Ý kiến của bạn