Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 18/08/2022

Lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải

12/07/2021

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các đơn vị và chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan triển khai xây dựng dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải (Description: http://vea.gov.vn/_layouts/15/images/icpdf.png20210708 Du thao Thong TT ban hanh QCVN.pdf), bao gồm: 

  1. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về bụi, khí thải công nghiệp:

 Description: http://vea.gov.vn/_layouts/15/images/icpdf.png20210708 QCVN Khi thai cong nghiep.pdf

  1. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải công nghiệp:

 Description: http://vea.gov.vn/_layouts/15/images/icpdf.png20210708 QCVN Nuoc thai cong nghiep.pdf

  1. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi:

 Description: http://vea.gov.vn/_layouts/15/images/icpdf.png20210708 QCVN Nuoc thai Chan nuoi.pdf

  1. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị:

 Description: http://vea.gov.vn/_layouts/15/images/icpdf.png20210708 QCVN Nuoc thai sinh hoat, do thi.pdf.

     Để tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo Thông tư và các quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia, đảm bảo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tính khả thi của văn bản sau khi được ban hành, Tổng cục Môi trường trân trọng đề nghị Quý độc giả nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với các dự thảo này.

Phương Tâm

Ý kiến của bạn