Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 05/06/2023
Một số quy định mới về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo môi trường đối với hoạt động k...

02/09/2013

Ngày 29/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (Quyết định 18/2013/QĐ-TTg).
Những nội dung cơ bản của Dự thảo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến...

02/09/2013

Việt Nam là một trong những nước có đa dạng sinh học (ĐDSH) cao của thế giới với nhiều kiểu hệ sinh thái, các loài sinh vật, nguồn gen phong phú và đặc hữu. Đến nay, trong sinh giới Việt Nam, đã xác định được trên 48.000 loài sinh vật
Thành tựu và thách thức qua 5 năm thực hiện Luật Đa dạng sinh học

02/09/2013

Với mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên đa dạng sinh học (ĐDSH) của Việt Nam phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và BVMT, Đảng và Nhà nước đã luôn đưa ra các chủ trương, chính sách cùng với việc ban hành các luật pháp trong đó có một số bộ luật liên quan trực tiếp đến công tác quản lý bảo tồn ĐDSH
Kết quả nghiên cứu công nghệ xử lý nước rác cho các bãi chôn lấp quy mô thị trấn, thị tứ

02/09/2013

Hiện nay ở Việt Nam, vấn đề xử lý nước rác tại các bãi chôn lấp của các thị trấn, thị tứ chưa được quan tâm đúng mức. Phần lớn, hệ thống xử lý nước rác đang hoạt động chủ yếu tại các bãi chôn lấp ở các đô thị lớn với công nghệ phức tạp và chi phí cao
10 năm hành trình “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước”

02/09/2013

Ngày 9/6/2013, tại Hà Nội, Bộ TN&MT, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) tổ chức tổng kết 10 năm Cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước”
KOICA hỗ trợ Việt Nam xây dựng phòng thí nghiệm phân tích PCB

02/09/2013

Từ nhiều năm trước, các nhà khoa học trên thế giới đã lên tiếng cảnh báo về độc tính của PCB (Polychlorinated biphenyl) đối với sức khỏe con người và môi trường sinh thái. Việt Nam tuy không sản xuất PCB, nhưng đã nhập khẩu nhiều thiết bị và dầu có khả năng chứa PCB, chủ yếu là dầu biến thế, dầu cách điện.
Các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Bến Tre

02/09/2013

Bến Tre là một trong những tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nổi tiếng phì nhiêu màu mỡ, khí hậu nhiệt đới ôn hòa, với trên 90% diện tích tự nhiên là đất ngập nước đã hình thành nên các hệ sinh thái (HST) tự nhiên rất đa dạng và năng suất sinh học cao
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng cường công tác bảo vệ môi trường

02/09/2013

Xăng dầu là một loại hàng hóa quan trọng đối với hoạt động sản xuất và tiêu dùng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu cũng là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường.
Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030

02/09/2013

Ngày 3/5/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 681/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước (HTTN) và xử lý nước thải (XLNT) khu vực dân cư, khu công nghiệp (KCN) thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030.
Quy chế phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo

02/09/2013

Ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển, hải đảo.
Một số nội dung cơ bản được đề nghị sửa đổi và bổ sung trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi...

02/09/2013

Theo kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ quyết định, cuối tháng 6/2013, Bộ TN&MT có nhiệm vụ trình Chính phủ Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) và các văn bản có liên quan khác.
Sự cần thiết ban hành Nghị định của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc...

02/09/2013

Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã dành nhiều quan tâm và nguồn lực thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài sinh vật, bao gồm các loài hoang dã, các giống cây trồng và giống vật nuôi.