Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 21/06/2024
Tà Năng - Phan Dũng: Cung đường trek đẹp nhất Việt Nam

06/10/2015

Cung trekking Tà Năng - Phan Dũng đi qua 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận, điểm xuất phát của cung đường bắt đầu từ xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cách TP. Đà Lạt 60 km về phía Nam, điểm kết thúc là xã miền núi Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây được ví là cung đường trek đẹp nhất Việt Nam.
Quản lý tổng hợp về khôi phục, làm sống lại các ao, hồ, kênh, mương, sông bị ô nhiễm suy thoái

06/10/2015

Thời gian qua, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã khảo sát, phân tích thông tin về ô nhiễm nước trên các phương tiện thông tin đại chúng...
Một số vấn đề cơ bản về quản lý ô nhiễm dioxin hiện nay ở Việt Nam

06/10/2015

Từ hơn một nửa thể kỷ nay, dioxin có nguồn gốc từ chất diệt cỏ do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam luôn là vấn đề được quan tâm, bàn luận, nghiên cứu, xử lý vì tính chất phức tạp và hậu quả nặng nề của nó đối với môi trường và con người ở Việt Nam.
Dự báo, phòng ngừa và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường do hoạt động phát triển nông ngh...

06/10/2015

Nông thôn Việt Nam có diện tích chiếm 80% tổng diện tích của cả nước và là nơi sinh sống của 67% dân số, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất nước.
Việt Nam - Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

06/10/2015

Trong những năm qua, hợp tác về môi trường giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hàng năm, Việt Nam - Hàn Quốc đều tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng về TN&MT.
UNDP đồng hành với Việt Nam để thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển bền vững

06/10/2015

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã giúp Việt Nam phát huy những thành tựu to lớn về xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội (KT -XH) đạt được trong hai thập kỷ qua, đồng thời giải quyết những thách thức mới nảy sinh mà Việt Nam đang phải đối mặt, đặc biệt là ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu (BĐKH).
Nhân rộng sức lan tỏa điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường

06/10/2015

Từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương giao Bộ TN&MT xét chọn, tôn vinh điển hình tiên tiến BVMT 5 năm/lần với quy mô toàn quốc.
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam: Tăng cường gắn kết cộng đồng bảo vệ môi trường phát...

06/10/2015

Tiếp nối chặng đường hơn 20 năm phát triển theo triết lý “Môi trường với Cộng đồng”, trong 5 năm qua Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã làm tốt vai trò trung tâm gắn kết cộng đồng BVMT và phát triển bền vững (PTBV)
Cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

06/10/2015

Sự phát triển của Việt Nam trong những năm gần đây là kết quả từ những nỗ lực của nhiều thành phần kinh tế, trong đó cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc thực hiện hiệu quả trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đặc biệt là BVMT sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm nhập vào thị trường quốc tế và đảm bảo sự phát triển bền vữ...
Nhân rộng sức lan tỏa điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường

06/10/2015

Từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương giao Bộ TN&MT xét chọn, tôn vinh điển hình tiên tiến BVMT 5 năm/lần với quy mô toàn quốc.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015

06/10/2015

Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan (Bộ TN&MT, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT…) tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ mới về BVMT, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về môi trường.
Tăng cường sự tham gia của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong công tác bảo vệ môi...

06/10/2015

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng và là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA),