Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 28/05/2023
Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại Ninh Bình

14/10/2013

Ninh Bình đang ở giai đoạn đầu của quá trình đầu tư phát triển, là tỉnh có ưu thế về sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, gạch tuynel, khai thác khoáng sản. Nhiều công trình đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hạ tầng cơ sở và thu hút các dự án đầu tư vào sản xuất.
Quảng Trị - Thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường

14/10/2013

Thực hiện Chương trình “Toàn dân tham gia BVMT” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQVN), Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Quảng Trị đã xây dựng và nhân rộng mô hình điểm khu dân cư (KDC) thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo (XĐGN) và BVMT” lồng ghép vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)”
Chủ trương, chính sách của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ...

12/10/2013

Môi trường là một yếu tố nền tảng của phát triển bền vững (PTBV). Hiện nay, nguy cơ suy giảm chất lượng, suy thoái, ô nhiễm môi trường với xu hướng ngày càng gia tăng đang đe dọa tiến trình PTBV ở Việt Nam. Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra trên quy mô toàn cầu và Việt Nam là một trong số ít quốc gia đang gánh chịu tác động của BĐKH.
Quy định về điều kiện của Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

13/10/2013

Quan trắc môi trường (QTMT) là công cụ quan trọng trong công tác quản lý và BVMT. Luật BVMT năm 1993 đã quy định nội dung quản lý nhà nước về BVMT, trong đó có việc tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống QTMT ở phạm vi quốc gia. Luật BVMT năm 2005 cũng đã có một chương (chương X) quy định về “Quan trắc và thông tin môi trường”.
Quy định mới về phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải

13/10/2013

Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí BVMT đối với nước thải (NĐ 67) là công cụ kinh tế quan trọng trong hệ thống các quy định pháp luật về BVMT theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền - PPP”, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và tạo nguồn kinh phí BVMT.
Việt Nam cần xây dựng chính sách, cơ chế huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho Tăng trưởng xanh

13/10/2013

Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh (TTX) vào tháng 9/2012, cho giai đoạn từ năm 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Việc thực hiện Chiến lược TTX góp phần thực hiện nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) thông qua đẩy mạnh công tác BVMT, bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, tái cơ cấu nền kinh tế, ph...
Triển khai thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định ...

13/10/2013

Hoạt động sản xuất tại các làng nghề đã và đang là bộ phận quan trọng cấu thành nền kinh tế và luôn được chú trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn nước ta. Bên cạnh những giá trị to lớn từ sản xuất làng nghề mang lại, các làng nghề Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như phát triển không có định hướng, trình độ sản xuất thấp, chất lượng sản phẩm ...
Đề xuất một số quy định về sức khỏe môi trường trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường 2...

13/10/2013

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WTO), sức khỏe môi trường (SKMT) đề cập đến tất cả các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học tác động đến con người cũng như hành vi của con người, bao gồm việc đánh giá và kiểm soát các yếu tố môi trường có tiềm năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Dấu ấn hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường

13/10/2013

Ngày 22/12/1992 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử bang giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cùng với việc nâng tầm quan hệ thành đối tác chiến lược vào tháng 10/2009, quan hệ hợp tác, tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa...
JICA - Cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác bền vững giữa Việt Nam - Nhật Bản

13/10/2013

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) có mặt tại Việt Nam từ năm 1995. Sau khi sát nhập với bộ phận ODA của Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) vào tháng 10/2008, JICA chịu trách nhiệm triển khai các dự án sử dụng vốn viện trợ phát triển ODA của Nhật Bản ở cả 3 hình thức hợp tác: Hợp tác Kỹ thuật, Viện trợ không hoàn lại và Vốn vay ODA.
Cần nhân rộng kết quả của Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam”

13/10/2013

Vừa qua, Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã kết thúc, với những kết quả có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về môi trường và là một điểm sáng trong hợp tác hỗ trợ kỹ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Canađa tiếp tục tìm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Việt Nam

13/10/2013

Tại Hội nghị Tổng kết Dự án “Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam” (VPEG), Đại sứ Canađa tại Việt Nam bà Deborah Chatsis cho biết, VPEG đánh dấu 40 năm quan hệ giữa hai nước, đồng thời hoàn thiện “nỗ lực trong 18 năm của Việt Nam - Canađa về quản lý ô nhiễm công nghiệp”.