Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 23/04/2024

Sơn La: Tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

17/11/2023

    Từ ngày 13-14/11/2023, Sở TN&MT tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn các huyện Mộc Châu, Vân Hồ.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

    Những năm gần đây, trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ, tình hình vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước có xu hướng gia tăng, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Các vi phạm này được UBND huyện, các xã, thị trấn tiến hành xử phạt theo quy định. Tuy nhiên, còn một số trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành bị khiếu nại; môt số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chưa đảm bảo… Bên cạnh đó, sau khi tiến hành kiểm tra việc triển khai các nội dung ký cam kết giữa Chủ tịch UBND huyện với Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tại một số xã, thị trấn của huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế, nhất là công tác xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính theo phương pháp "cầm tay chỉ việc", lấy hồ sơ, quyết định xử lý vi phạm hành chính Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành và các hồ sơ, vụ việc cụ thể để triển khai tập huấn cho các huyện, các xã, thị trấn.

    Tại Hội nghị, các báo cáo viên Sở TN&MT đã triển khai các chuyên đề: Một số vấn đề lưu ý khi áp dụng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời tập trung làm rõ: Nhận diện vi phạm hành chính và vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; một số lưu ý về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 19/2020/NĐ-CP.

    Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, trao đổi các khó khăn, vướng mắc, các tồn tại, hạn chế trong việc áp dụng quy định của pháp luật để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 04/2022/NĐĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ); lĩnh vực môi trường theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ; lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ). Việc xác định thẩm quyền, trình tự thủ tục xử phạt; xác định hành vi vi phạm, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính.

An Bình

Ý kiến của bạn