Banner trang chủ
Thứ Tư, ngày 24/07/2024

Một số giải pháp thúc đẩy công tác chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa

08/05/2024

    Theo Báo cáo xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số (CĐS) DTI năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tháng 7/2023, Thanh Hóa nằm trong nhóm cao về xếp hạng CĐS cấp tỉnh, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành về CĐS, xếp thứ 16 về mức độ xây dựng chính quyền số, xếp thứ 14 về kinh tế số và thứ 13 cả nước về các hoạt động xã hội số. Thanh Hóa cũng là địa phương sớm ban hành Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 10/11/2021 về CĐS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về CĐS; đến năm 2030 tiếp tục trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về CĐS và trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chính quyền số. Sau khi có Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện Nghị quyết, 48/48 các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và 559/559 UBND cấp xã đã ban hành chương trình/kế hoạch/đề án CĐS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bắt nhịp xu hướng số, hướng tới xây dựng nền hành chính điện tử, ngành TN&MT tỉnh Thanh Hóa cũng đã áp dụng nhiều giải pháp hữu hiệu trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), CĐS, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

Kết quả CĐS ngành TN&MT tỉnh Thanh Hóa

    Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, công tác CĐS của Sở TN&MT đã đạt được những kết quả tích cực, có bước đột phá ở cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; Cơ bản các chỉ tiêu được giao trong Nghị quyết đang được cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện. Trong đó, nổi bật nhất là xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên nền tảng số; lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo dõi, giám sát, quản lý về môi trường, diễn biến thời tiết, dự báo thiên tai trên nền tảng số... Ngoài ra, việc ứng dụng phần mềm để giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), phần mềm văn bản điện tử cũng được Sở triển khai và chỉ đạo quyết liệt. Hiện hầu hết các văn bản của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã được trao đổi trên hệ thống quản lý văn bản điều hành kết hợp ký số trên phần mềm, tỷ lệ trao đổi văn bản đạt trên 95% (trừ văn bản mật). Qua đó tiết kiệm được thời gian, tạo sự chuyên nghiệp, nâng cao hiệu suất trong công việc. 100% các hồ sơ, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đều được tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả trên hệ thống phần mềm cổng dịch vụ tỉnh Thanh Hóa kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; Duy trì tỷ lệ giải quyết đúng hạn từ 98% trở lên; 100% hồ sơ TTHC đủ điều kiện được giải quyết trực tuyến và được số hóa kết quả giải quyết; mức độ hài lòng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%.

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Lê Sỹ Nghiêm phát biểu tại Hội nghị CĐS TN&MT năm 2023   

    Cùng với đó, nhiều cơ sở dữ liệu về TN&MT được Sở thực hiện trong năm 2023 đem lại hiệu quả cao như: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường tỉnh Thanh Hóa; Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Thanh Hóa…, góp phần làm thay đổi cách điều hành công việc hành chính theo phương pháp hiện đại, hỗ trợ ra quyết định cho cấp lãnh đạo, phát hiện và làm chuẩn hóa kết quả giải quyết công việc của cán bộ cấp dưới, tăng cường tư duy và năng lực cán bộ, nâng cao trình độ cán bộ, tăng năng suất lao động.

    Ngoài ra, Sở cũng triển khai áp dụng hiệu quả các phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và điều hành như: Phần mềm quản lý kho điện tử Sở TN&MT; Hệ thống thông tin đất đai, khoáng sản các tổ chức trên địa bàn tỉnh; Ứng dụng công nghệ WebGIS xây dựng Atlas điện tử TN&MT tỉnh; cơ sở dữ liệu Tài nguyên nước tỉnh; cơ sở dữ liệu TN&MT biển tỉnh; cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học và an toàn sinh học tỉnh; vận hành, quản trị hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục tại Trung tâm điều hành bao gồm: 94 trạm quan trắc môi trường, khai thác nước ngầm của 18 doanh nghiệp và 3 trạm quan trắc môi trường do Nhà nước đầu tư; cung cấp địa chỉ, hướng dẫn các doanh nghiệp kết nối, truyền số liệu quan trắc môi trường về Trung tâm điều hành. Hiện 4/27 huyện (với 92/559 xã, thị trấn, đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; gồm: Triệu Sơn: 36/36 xã, thị trấn; Yên Định: 26/26 xã, thị trấn; Hà Trung: 25/25 xã, thị trấn và Thiệu Hóa: 5/25 xã, thị trấn)…

Giải pháp thúc đẩy công tác CĐS

    Những kết quả đạt được về CĐS của Sở TN&MT là rất đáng khích lệ và có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở, động lực cho việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 06/NQ-TU đã đề ra. Có được kết quả trên là nhờ Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp đem lại hiệu quả cao như:

Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy CĐS

    Xác định quan điểm CĐS thực hiện trên phương châm “4 không 1 có”: “Làm việc không giấy tờ - hội họp không tập trung - dịch vụ công không gặp mặt - thanh toán không dùng tiền mặt” và “Cơ sở dữ liệu hồ sơ được số hóa”, ngành TN&MT tỉnh đã xây dựng các giải pháp căn cơ để thực hiện, trong đó chú trọng cải cách TTHC, đẩy mạnh rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy định đảm bảo điều kiện cho công cuộc CĐS.

    Theo đó, ngày 6/4/2023, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 290/QĐ-STNMT cắt, giảm thời gian giải quyết đối với TTHC thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, cụ thể: (1) Cắt giảm 40% thời gian giải quyết (từ 50 ngày xuống còn 30 ngày) so với thời gian quy định của Bộ TN&MT, Chủ tịch UBND tỉnh đối với thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư công; (2) Cắt giảm 30% thời gian giải quyết (từ 50 ngày xuống còn 35 ngày) so với thời gian quy định của Bộ TN&MT, Chủ tịch UBND tỉnh đối với thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án còn lại.

    Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 4657/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023, giao Sở TN&MT rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2023 lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, gồm: (1) Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; (2) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngày 15/8/2023, Sở có Tờ trình số 984/TTr-STNMT đề nghị ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 2 TTHC trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Trên cơ sở đó, ngày 18/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2938/QĐ-STNMT thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, gửi Bộ TN&MT.

    Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2509/QĐ- UBND ngày 14/7/2023 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa; số 2508/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT. Giám đốc Sở đã ban hành các Quyết định số 685/QĐ-STNMT và 686/QĐ-STNMT ngày 22/8/2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa. Theo đó, đã thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện đối với 17 TTHC, với thời gian cắt giảm từ 2 đến 15 ngày làm việc.

    Đặc biệt, nhằm tạo thuận lợi cho công tác CĐS, Sở TN&MT cũng đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-STNMT ngày 11/12/2023 về CĐS năm 2024 của Sở, tập trung vào các giải pháp cụ thể:

    (1) Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp. Trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với kết quả ứng dụng CNTT và CĐS, xem đây là một trong những nội dung, tiêu chí để đánh giá kết quả hoạt động hàng năm của cơ quan và từng đơn vị. Đồng thời, quán triệt, tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về CĐS; nội dung Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nội dung liên quan đến CĐS, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/1/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa… nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành về sự cần thiết và tính cấp thiết của CĐS.

    (2) Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện và sử dụng Cổng thông tin điện tử của Sở để cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ đảm bảo cung cấp thông tin về chức năng, nhiệm vụ của Sở, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở; các văn bản pháp luật trong lĩnh vực TN&MT; các TTHC; thông tin hoạt động của ngành, thông báo, văn bản hướng dẫn của Sở… 

    (3) Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ, chú trọng hoàn thiện và đưa vào vận hành, khai thác có hiệu quả dự án: Xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý ngành TN&MT tỉnh Thanh Hóa.

    (4) Thu hút nguồn lực CNTT, thông qua vận động các tổ chức, cá nhân có năng lực, trình độ tham gia vào việc xây dựng các nền tảng, CĐS trong các lĩnh vực.

    CĐS là một lĩnh vực mới mà hiện hầu hết các khuôn khổ pháp lý được quy định trong các luật để phục vụ cho công việc CĐS còn rất hạn chế. Do đó, việc cụ thể hoá và ban hành các văn bản hướng dẫn như trên là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy CĐS của tỉnh Thanh Hoá nói chung và Sở TN&MT nói riêng.

Phát triển nền tảng số, dữ liệu số, thúc đẩy CĐS, bảo đảm an toàn thông tin

    Xác định nền tảng số là giải pháp đột phá để đẩy nhanh quá trình CĐS, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, trong thời gian qua, Sở đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất tổ chức, triển khai sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ CĐS, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Sở đã có Tờ trình số 1501/TTr-STNMT ngày 9/11/2023 về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Hiện Sở đang tiến hành kết nối thử nghiệm Cơ sở dữ liệu địa chính của 95 xã, thị trấn thuộc 4 huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm: Triệu Sơn: 36/36 xã, thị trấn; Yên Định: 29/29 xã, thị trấn; Hà Trung: 25/25 xã, thị trấn và Thiệu Hóa: 05/25 xã, thị trấn với Cơ sở dữ liệu đất đai thông qua nền tảng LGSP của Bộ TN&MT. Sở cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong Công văn số 1507/STNMT-CNTT ngày 28/2/2023 về việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13/2/2023 của UBND tỉnh. Theo đó, năm 2023, thực hiện rà soát, thu thập, cập nhật bổ sung thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; thông tin thửa đất đối với cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn các huyện: Triệu Sơn, Yên Định, Hà Trung và 5 xã trên địa bàn huyện Thiệu Hóa là: 448 hồ sơ.

   Hệ thống màn hình hiển thị hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu TN&MT tỉnh Thanh Hóa

 Về dữ liệu số, thực hiện Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh về thu thập dữ liệu về TN&MT năm 2023, Sở đã chỉ đạo Trung tâm CNTT tổ chức thực hiện việc số hóa, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết quả số hóa, cụ thể: Dữ liệu đất đai: 204 hồ sơ; Dữ liệu về thanh tra: 290 hồ sơ; Biển - Hải đảo: 8 hồ sơ; Khoáng sản: 154 hồ sơ; Quy hoạch sử dụng đất: 53 hồ sơ; Dự án: 5 hồ sơ; Tài chính kế hoạch: 57 hồ sơ; Môi trường: 126 hồ sơ. Đồng thời, vận hành, quản trị hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục tại Trung tâm điều hành với 94 trạm quan trắc môi trường, 6 trạm khai thác nước ngầm của 22 doanh nghiệp và 3 trạm quan trắc môi trường do Nhà nước đầu tư; cung cấp IP, hướng dẫn các doanh nghiệp kết nối, truyền số liệu quan trắc môi trường về Trung tâm điều hành…

    Trong quá trình CĐS, việc đảm bảo an toàn thông tin trong các lĩnh vực của đời sống xã hội trở thành một phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc gia. Tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn thông tin luôn được khẳng định là nhiệm vụ cấp thiết trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, trong bối cảnh Chương trình CĐS quốc gia, các Chiến lược phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đã được ban hành. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4453/UBND-CNTT ngày 4/4/2022 về việc yêu cầu tuân thủ quy định bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 4/11/2022 về việc đẩy mạnh bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh, Sở đã phối hợp với Trung tâm CNTT và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị thiết kế Cổng thông tin điện tử thực hiện rà 3 soát đánh giá an toàn thông tin và gán nhãn tín nhiệm mạng theo quy định (Công văn số 6219/STNMT-CNT ngày 11/7/2023). Đồng thời, hoàn thành đề xuất phê duyệt hồ sơ cấp độ hệ thống thông tin Sở TN&MT (Quyết định số 484/QĐ-STTTT ngày 31/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin mạng nội bộ và camera giám sát tại Sở TN&MT).

    Đối với công tác đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin, hệ thống mạng LAN của Sở hoạt động ổn định. 100% máy tính trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở kết nối với hệ thống mạng, hệ thống mạng dùng chung của UBND tỉnh và được cài đặt phần mềm diệt virus Bkav Endpoint với 59 Key phần mềm. Cùng với đó, xây dựng Kế hoạch về ứng dụng CNTT hàng năm và giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về ATTT mạng; Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại Sở. Tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Sở TN&MT đã được thành lập với 12 thành viên và cử thành viên tham gia Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh. Nhờ vậy, hạ tầng CNTT cơ bản được đảm bảo, đường truyền mạng cáp quang tốc độ cao, hệ thống wifi phủ khắp cơ quan, máy tính để bàn, laptop đảm bảo nhu cầu làm việc, hệ thống an toàn an ninh thông tin của Sở được đảm bảo, phòng chống được sự tấn công từ bên ngoài, máy tính của Sở không có tình trạng bị nhiễm virus gây hại diện rộng trong hệ thống mạng do đã cài đặt phần mềm virus.

Chú trọng đến nguồn nhân lực CĐS

    Nhân lực CĐS là một trong những yếu tố quyết định đến thành công của quá trình CĐS trên địa bàn tỉnh. Hiện số lượng cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở hiện có 710 người, được trang bị kỹ năng cơ bản về CNTT, đáp ứng yêu cầu công việc. Cụ thể: Số lượng cán bộ chuyên trách về CNTT 3 người; Trình độ, kỹ năng của cán bộ chuyên trách CNTT là Đại học. Trong thời gian qua, Sở đã ban hành các chương trình, kế hoạch tăng cường tập huấn, bồi dưỡng về CĐS cho đội ngũ cán bộ, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện CĐS; tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên sâu và nâng cao về các công nghệ mới, kiến thức CĐS; lựa chọn các nền tảng số, hệ thống thông tin trong CĐS; kiến thức về đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan Nhà nước. Cùng với đó, tổ chức hội nghị, hội thảo về CĐS, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, an toàn thông tin…

    Theo Kế hoạch số 62/KH-STNMT, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đặt ra mục tiêu, đến năm 2030, xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm phục vụ phát triển Chính phủ số của ngành TN&MT; Hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện để thu nhận, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về TN&MT, phục vụ quản lý “không gian phát triển” của tỉnh. Trong đó, 100% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia; 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC; 100% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc thu nhận dữ liệu sử dụng công nghệ số, trong đó 90% sử dụng công nghệ IoT; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, giám sát, dự báo, cảnh báo về TN&MT hoàn toàn dựa trên cơ sở phân tích, xử lý dữ liệu lớn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định chính xác, kịp thời... Để đạt được mục tiêu đó, trong thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với kết quả ứng dụng CNTT và CĐS, xem đây là một trong những nội dung, tiêu chí để đánh giá kết quả hoạt động hàng năm của cơ quan và từng đơn vị. Cùng với đó, quán triệt, tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về CĐS; nội dung Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nội dung liên quan đến CĐS, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/1/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về triển khai CĐS và đảm bảo an ninh thông tin và an toàn dữ liệu trong ngành TN&MT...

Nguyễn Khánh Toàn 

Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa 

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường số 4/2024)

Tài liệu tham khảo

1. Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 10/11/2021 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về CĐS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Quyết định số 2148/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 20/6/2023 về việc ban hành kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ CĐS của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh năm 2022.

3. Báo cáo số 275/BC-BCĐ ngày 4/12/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả CĐS năm 2023.

4. Kế hoạch số 62/KH-STNMT ngày 11/12/2023 của Sở TN&MT về CĐS của Sở năm 2024.

Ý kiến của bạn