Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 21/07/2024

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường tổ chức Hội thảo tập huấn công tác Kế hoạch - Tài chính năm 2023

27/10/2023

    Ngày 27/10/2023, tại TP. Huế, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ TN&MT phối hợp với Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” tổ chức Hội thảo tập huấn công tác Kế hoạch - Tài chính năm 2023. Tham dự và chủ trì Hội thảo có Cục trưởng Hoàng Văn Thức, Phó Cục trưởng Lê Hoài Nam và thủ trưởng, kế toán trưởng, cán bộ phụ trách công tác kế hoạch, tài chính của 13 đơn vị trực thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức phát biểu tại Hội thảo tập huấn

    Công tác kế hoạch - tài chính luôn là công tác trọng tâm trong hoạt động quản lý nhà nước. Trong bất kỳ đơn vị nào, đặc biệt là các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách nhà nước là mục tiêu hàng đầu, được đặt ra trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang bước qua giai đoạn thử thách như hiện nay. Có nhiều yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn ngân sách: cơ chế chính sách điều hành, cơ chế cấp phát ngân sách, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và môi trường từng giai đoạn, mức độ ổn định trong cán cân thu - chi ngân sách từng thời kỳ, đặc biệt có yếu tố trình độ và năng lực quản lý của nhân lực làm trong các cấp quản lý ngân sách.

Cục trưởng Hoàng Văn Thức chủ trì Hội thảo tập huấn

    Đối với lĩnh vực quản lý môi trường, trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã quan tâm và chỉ đạo nâng mức đầu tư từ ngân sách nhà nước, nhằm mục tiêu cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng môi trường. Để phù hợp với quy mô đầu tư ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này, cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa việc triển khai các dự án, nhiệm vụ. Tuy nhiên, các quy định này chưa phải lúc nào cũng phù hợp với thực tế đang diễn biến sinh động và phức tạp như hiện nay. Đồng thời, cùng với cơ chế cấp phát kinh phí, việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh vực môi trường trở thành hoạt động thường xuyên nhằm kiểm soát hiệu quả sử dụng kinh phí này.

Toàn cảnh Hội thảo tập huấn

    Thông qua Hội thảo tập huấn, Thủ trưởng đơn vị, các cán bộ làm công tác kế hoạch, tài chính, cán bộ làm nhiệm vụ chuyên môn được hướng dẫn chi tiết hơn các nội dung để thực hiện tốt nhất công việc đã được giao. Đồng thời, Lãnh đạo Cục có thể nắm bắt được các thông tin, những vướng mắc chủ yếu, phát sinh thường xuyên hoặc đột xuất của các đơn vị nhằm có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

    Tại Hội thảo tập huấn, lãnh đạo và chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính đã trực tiếp giải đáp những câu hỏi, những vấn đề vướng mắc các đơn vị đang gặp phải trong trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, dự án và giải ngân các nguồn kinh phí.

Hàn Việt - P. Đình

Ý kiến của bạn