Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 13/07/2024

Nhân rộng sức lan tỏa điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường

06/10/2015

   Từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương giao Bộ TN&MT xét chọn, tôn vinh điển hình tiên tiến BVMT 5 năm/lần với quy mô toàn quốc.Theo đó, tuyên dương điển hình tiên tiến BVMT lần thứ III được tổ chức thành công năm 2010 tại Thủ đô Hà Nội; 74 điển hình tiên tiến đại diện cho các lĩnh vực, ngành nghề, giới, vùng miền trên cả nước được vinh danh. Sự kiện tổ chức truyền hình trực tiếp và được thông tin tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lễ tổng kết trao tặng điển hình tiên tiến BVMT có sự hiện diện của đại diện Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; thể hiện sự quan tâm của hệ thống chính trị đối với công tác BVMT đất nước.

  Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2013 tại Thừa Thiên - Huế nhân dịp Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6

   Nhân dịp tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV, Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến BVMT giai đoạn 2011 - 2015. Theo đó, Bộ TN&MT ban hành Công văn số 2.635/BTNMT-TCMT ngày 30/6/2015 gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương về việc giới thiệu điển hình tiên tiến về BVMT giai đoạn 2011 - 2015.

   Bộ TN&MT xác định đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Thực hiện Luật BVMT năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và góp phần thực thi hiệu quả các chính sách pháp luật về BVMT.

   Đối tượng và lĩnh vực xét chọn: Các tập thể, cộng đồng, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp BVMT tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 trên các mặt công tác như: Quản lý nhà nước về BVMT; Giáo dục, đào tạo, truyền thông môi trường; Nghiên cứu, triển khai kết quả nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ vào quản lý tài nguyên thiên nhiên gắn với BVMT. Quản lý, xử lý chất thải; Ứng phó, khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Ứng phó với BĐKH; Giải pháp bảo vệ, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên, phục hồi và cải thiện môi trường. Gương người tốt, việc tốt; Mô hình cộng đồng về quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

   Nét mới trong công tác xét chọn điển hình tiên tiến BVMT lần này là điều kiện, tiêu chí, quy trình phải là các tổ chức, cá nhân, cộng đồng đạt một trong các điều kiện: Đạt Giải thưởng Môi trường Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015; Được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT về thành tích tiêu biểu trong hoạt độngBVMT giai đoạn 2011-2015; Được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành TN&MT giai đoạn 2011 - 2015; Đạt các Giải thưởng hoặc Bằng khen về BVMT do Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương giai đoạn 2011 - 2015; Các tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, có đóng góp to lớn và tích cực trong cộng đồng được Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh/TP trực thuộc Trung ương giới thiệu, đề xuất. Đặc biệt, các điển hình tiên tiến về BVMT phải được các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương bình chọn và xác nhận thành tích.

   Theo kế hoạch tổng số 70 điển hình tiên tiến được xét chọn, trong đó 20 cá nhân, 50 tập thể tiêu biểu xuất sắc được chọn lựa qua vòng thư ký và Hội đồng xét chọn là các nhà quản lý, khoa học, chuyên gia môi trường có uy tín cao. Điển hình tiên tiến BVMT giai đoạn 2011 - 2015 được mời tham dự Lễ tuyên dương; được tặng biểu trưng và hưởng các quyền lợi hợp pháp khác. Lễ tuyên dương là hoạt động được đông đảo đại biểu tham gia, góp phần hưởng ứng thành công Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV và các sự kiện liên quan năm 2015.

   Theo đánh giá của Ban Tổ chức, điển hình tiên tiến BVMT thời gian qua được cộng đồng quan tâm thông qua việc được các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương cả nước phối hợp chỉ đạo, giới thiệu đề xuất; số lượng hồ sơ đề xuất cao hơn giai đoạn trước; chất lượng được đảm bảo, giải quyết được các khó khăn vường mắc về môi trường lĩnh vực, địa phương. Báo cáo điển hình tiên tiến đã khẳng định quá trình nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp BVMT của đất nước, của lĩnh vực, ngành nghề. Thành tích điển hình tiên tiến BVMT được cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao. Đối tượng tham gia xét chọn bao gồm nhiều thành phần, lứa tuổi, lĩnh vực, ngành nghề và các địa phương trên khắp các vùng miền đất nước.

   Để hoạt động xét chọn, tôn vinh điển hình tiên tiến BVMT có tính lan tỏa cao, cần được tăng cường phổ biến tuyên truyền rộng rãi, nhất là các mô hình, thành tựu về ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ; mở rộng đối tượng tham gia, nhất là cá nhân, tổ chức hoạt động môi trường có tính quốc tế. Các điển hình tiên tiến tiếp tục phấn đấu là mô hình để cộng đồng học tập, noi theo...

Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng

Phạm Ngọc Bách

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ TN&MT

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường số 9 - 2015)

Ý kiến của bạn