Banner trang chủ
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc TNMT quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

31/01/2016

Nhằm xây dựng hệ thống quan trắc TN&MT quốc gia hợp lý, thống nhất, đồng bộ, hiện đại, đạt trình độ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và trình độ tiên tiến của khu vực châu Á; Đáp ứng nhu cầu thông tin điều tra cơ bản phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước, đất, biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, BVMT và yêu cầu phát triển nền kinh tế - xã hội; Phục vụ dự báo, cảnh báo, phòng tránh, giảm nhẹ thiệ...
Lai Châu nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững

14/12/2015

Những năm qua, Sở TN& MT tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo, thực hiện kế hoạch BVMT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) bền vững.
Phú Thọ tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

14/12/2015

Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh Phú Thọ đã có bước phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) giai đoạn 2010 - 2015 bình quân đạt 5,77%/năm.
Quảng Trị nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

10/12/2015

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2011 - 2015, nhằm tăng cường và nâng cao nhận thức, năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân.
TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG: Ðẩy mạnh hoạt động kiểm định phương tiện đo phục vụ công tác quản ...

10/12/2015

Hiện nay có rất nhiều đơn vị, tổ chức tham gia thực hiện quan trắc môi trường với mục đích theo dõi có hệ thống các thành phần môi trường và các tác động xấu đối với môi trường. Tuy nhiên, đôi khi kết quả quan trắc chưa phản ánh sát thực tế hiện trạng môi trường. Sự sai lệch này do nhiều nguyên nhân khác nhau như nhân lực, trang thiết bị hay sai số theo thời gian của phương tiện đo.
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở CÀ MAU

10/12/2015

Ngày 19/11/2001, UBND tỉnh Cà Mau đã ra Quyết định số 1116/QĐ-CTUB về việc phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp tỉnh Cà Mau giai đoạn 2001 - 2010… đã tạo ra bước đột phá tích cực trong việc phát triển kinh tế thủy sản.