Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 02/02/2023
Xử phạt vi phạm hành chính về năng lượng nguyên tử

19/11/2013

Theo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vừa được Chính phủ ban hành, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 1 tỷ đồng, đối với tổ chức là 2 tỷ đồng.
Bình Dương huy động toàn thể hệ thống chính trị tham gia vào công tác BVMT

07/11/2013

Trong những năm qua, Bình Dương trở thành một trong những tỉnh có nền công nghiệp phát triển mạnh nhất nước. Chính cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) tốt đã đưa Bình Dương trở thành điểm sáng hấp dẫn trong và ngoài nước.
Sản xuất và tiêu thụ bền vững ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

07/11/2013

Trên thế giới, hoạt động sản xuất và tiêu thụ bền vững (SX & TTBV) đang phát triển khá mạnh mẽ, Việt Nam cần có sự quan tâm và giải pháp cụ thể, hiệu quả hơn trong việc triển khai các hoạt động này, vì sự PTBV của quốc gia.
Tiếp tục đẩy mạnh xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020

07/11/2013

Trong thời gian qua, công tác xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT) đã có những chuyển biến tích cực, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành và địa phương, sự quan tâm chỉ đạo, theo dõi của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần quan trọng xóa bỏ các điểm nóng về ô nhiễm môi trường (ÔNMT) trên phạm vi cả nước.
Kết quả thực hiện Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

06/11/2013

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT đã đạt được những kết quả quan trọng.
Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước ngành môi trường Việt Nam

06/11/2013

Từ nhận thức, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Tổng cục Môi trường tham mưu cho Lãnh đạo Bộ TN&MT đưa ra những định hướng đúng, phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đang thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho công tác BVMT của đất nước nói chung và từng địa phương nói riêng.
Xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Nicotex Thanh Thái

06/11/2013

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vụ việc Công ty CP Nicotex Thanh Thái (xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy) có những hành vi vi phạm pháp luật về BVMT.
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTG

06/11/2013

Ngày 22/8/2013, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 325/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTG phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT) và Dự thảo kế hoạch mới cho giai đoạn đến năm 2020.
Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại Ninh Bình

14/10/2013

Ninh Bình đang ở giai đoạn đầu của quá trình đầu tư phát triển, là tỉnh có ưu thế về sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, gạch tuynel, khai thác khoáng sản. Nhiều công trình đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hạ tầng cơ sở và thu hút các dự án đầu tư vào sản xuất.
Chủ trương, chính sách của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ...

12/10/2013

Môi trường là một yếu tố nền tảng của phát triển bền vững (PTBV). Hiện nay, nguy cơ suy giảm chất lượng, suy thoái, ô nhiễm môi trường với xu hướng ngày càng gia tăng đang đe dọa tiến trình PTBV ở Việt Nam. Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra trên quy mô toàn cầu và Việt Nam là một trong số ít quốc gia đang gánh chịu tác động của BĐKH.
Quy định về điều kiện của Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

13/10/2013

Quan trắc môi trường (QTMT) là công cụ quan trọng trong công tác quản lý và BVMT. Luật BVMT năm 1993 đã quy định nội dung quản lý nhà nước về BVMT, trong đó có việc tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống QTMT ở phạm vi quốc gia. Luật BVMT năm 2005 cũng đã có một chương (chương X) quy định về “Quan trắc và thông tin môi trường”.
Quy định mới về phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải

13/10/2013

Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí BVMT đối với nước thải (NĐ 67) là công cụ kinh tế quan trọng trong hệ thống các quy định pháp luật về BVMT theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền - PPP”, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và tạo nguồn kinh phí BVMT.