Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 18/01/2021
Pháp luật xử lý vi phạm hành chính về quản lý chất lượng không khí và quy hoạch bảo vệ môi trường

06/05/2019

Quy hoạch nói chung, quy hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) nói riêng là công cụ đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, đặt ra những nền tảng cơ bản cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và BVMT. Vi phạm quy hoạch, phá vỡ các quy hoạch đã được phê duyệt nhiều trường hợp dẫn đến hậu quả nặng nề cho môi trường nói chung và cho môi trường không khí nói riêng.
Mối liên hệ giữa nước thải và GRDP của các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ

12/02/2019

Kết quả tính toán lưu lượng và tải lượng ô nhiễm cho 5 tỉnh/TP khu vực Đông Nam bộ cho thấy, mỗi ngày lượng nước thải phát sinh hơn 6,2 triệu m3, với khoảng 1.043,45 tấn COD, 545,55 tấn BOD5, 621,18 tấn TSS, 168,65 tấn Nitơ, 16,63 tấn P, từ các nguồn sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, chăn nuôi và trồng lúa.
Đánh giá nhận thức cộng đồng về quản lý tài nguyên, môi trường vùng đới bờ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và...

30/01/2019

Nhóm tác giả đề xuất 05 giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường vùng đới bờ dựa vào cộng đồng.
Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Hà Nội

30/01/2019

Hà Nội được đánh giá là có đa dạng sinh học cao, không chỉ về thành phần động, thực vật, chi (giống), loài, mà còn về hệ sinh thái (HST) và nguồn gen quý hiếm.
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ plasma lạnh để loại bỏ thành phần hữu cơ và độ màu trong nước thải dệt...

29/01/2019

Kết quả thử nghiệm với nước thải dệt nhuộm cho thấy, hiệu quả xử lý phụ thuộc vào các yếu tố như: giá trị pH, thời gian xử lý, nguồn cấp khí - lưu lượng dòng khí và giá trị hiệu điện thế.
Hoàn thiện lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh Quả...

23/01/2019

Tác giả nghiên cứu và hoàn thiện 1 trong 4 nhóm giải pháp quan trọng: lập dự toán thu, chi NSNN từ hoạt động khai thác than.
Nghiên cứu, đề xuất cơ chế phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải

23/01/2019

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất cơ chế phòng ngừa, ứng phó SCMT do chất thải nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường ở nước ta hiện nay.
Nghiên cứu chế tạo ống tuột, đệm hơi để cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân trong sự cố hỏa hoạn nhà cao tầ...

22/01/2019

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, chế tạo ống tuột, đệm hơi cứu hộ từ các vật liệu trong nước, đạt các yêu cầu kỹ thuật và có giá thành thấp hơn nhiều so với các sản phẩm nhập khẩu cùng loại.
Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển và vai trò bảo vệ hệ sinh thái ven biển

22/01/2019

Bài viết tổng hợp, phân tích một số nguyên tắc và ví dụ về thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên thế giới cũng như vấn đề bảo vệ hệ sinh thái (HST), dịch vụ HST và cảnh qua tự nhiên tại vùng bờ nhằm cung cấp một số cơ sở khoa học cho công tác này tại Việt Nam.
Ô nhiễm bụi PM tại một số thành phố ở Việt Nam - Biến động theo không gian, thời gian của PM10 và PM...

21/01/2019

Bài báo phân tích dữ liệu bụi (PM10, PM2.5) tại 06 trạm quan trắc không khí tự động đặt tại các TP. Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh), Việt Trì (Phú Thọ), Huế (Thừa Thiên - Huế), Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa).
Lượng giá một số giá trị kinh tế của hệ sinh thái rừng ngập mặn, xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh T...

02/11/2018

Nghiên cứu được tiến hành tại hệ sinh thái rừng ngập mặn (HSTRNM) xã Nam Hưng (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) có chức năng như vùng đệm sinh thái giữa đất liền và đầm phá. Đây là khu vực sống lý tưởng cho nhiều loài sinh vật thủy sinh như cá, giáp xác, thân mềm…
Đánh giá hàm lượng kim loại nặng (đồng, chì và kẽm) trong nước biển tại một số xã đảo ven bờ Việt Na...

01/11/2018

Ba xã đảo ven bờ Việt Hải (Hải Phòng), Nhơn Châu (Bình Định) và Nam Du (Kiên Giang) có những đặc điểm riêng biệt về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế xã hội đại diện cho ba vùng miền của Việt Nam.