Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Thứ Bảy, ngày 06/03/2021
Đặc điểm chất lượng nước suối Tà Vải và khả năng sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

07/01/2021

Phong Phet Sisavengsouk, Nguyễn Mạnh Khải, Đặng Xuân Thường, Trần Công Việt
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp ôxy hóa nâng cao kết hợp ôzôn và tia UV trong xử lý nước thải dệt nh...

07/01/2021

Th.S Nguyễn Thị Phương Dung, TS. Lư Thị Yến, ThS. Phạm Thị Ngọc Thùy
Đề xuất phân vùng chức năng môi trường huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

07/01/2021

Nguyễn Vĩnh An, Nguyễn Huy Anh, Trần Văn Sơn, Nguyễn Hoàng Phượng Ly