Banner trang chủ

Xây dựng nông thôn mới ở Chương Mỹ: Làm tới đâu, chắc tới đó

09/09/2021

     Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã đạt và cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Từ một xã điểm (xã Thụy Hương) vinh dự được Trung ương lựa chọn là một trong 11 xã điểm xây dựng NTM của cả nước, đến nay, nhờ sự quan tâm của Thành phố, các sở, ban, ngành, cùng sự quyết tâm của chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân, huyện Chương Mỹ đã có 30/30 xã đạt chuẩn, đủ điều kiện đề nghị Trung ương về thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2021.

     Từ một xã điểm được lựa chọn cho Chương trình xây dựng NTM

     Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết, năm 2009 huyện Chương Mỹ vinh dự có xã Thụy Hương được Trung ương lựa chọn là một trong 11 xã điểm xây dựng NTM của cả nước. Đuợc sự quan tâm của Thành phố, các sở, ban, ngành cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, các giải pháp xây dựng NTM của chính quyền địa phương cũng như sự ủng hộ của toàn dân, với cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, đến nay, huyện Chương Mỹ đã có 30/30 xã đạt chuẩn và đủ điều kiện để đề nghị Trung ương về thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2021.

     Suốt 10 năm qua, huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời, huy động tối đa mọi nguồn lực với gần 4.012 tỷ đồng cho nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó, vốn huy động ngoài ngân sách đạt gần 609 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện Chương Mỹ còn được các quận hỗ trợ hơn 145 tỷ đồng nâng cấp cơ sở hạ tầng. Các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cũng tích cực tham gia đóng góp tinh thần, vật chất thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”. Nhiều mô hình thiết thực, có sức lan tỏa đã được triển khai sâu rộng như: Nông dân tham gia BVMT; Biến điểm tập kết rác tự phát thành vườn hoa thanh niên: Con đường bích họa; Đường hoa, sân chơi thiếu nhi… 

Quang cảnh buổi làm việc giữa Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo

Chương trình số 04-CTr/TU Nguyễn Thị Tuyến với Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ ngày 7/4/2021

     Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng NTM, kinh tế của huyện Chương Mỹ những năm qua duy trì tăng trưởng bình quân 11,6%/năm; Thu nhập bình quân đầu người dân đã đạt 60 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,24% năm 2015 xuống còn 0,64% vào đầu năm 2021. Đến nay, cùng với 30/30 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, huyện Chương Mỹ đã đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM, còn 3 tiêu chí cơ bản đạt và đang được địa phương nỗ lực hoàn thành, phấn đấu được công nhận là huyện NTM trong năm 2021. Cơ cấu kinh tế đến hết năm 2020 chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Nếu năm 2010, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 11,3 triệu đồng/người thì đến năm 2020 tăng lên 59,8 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản theo giá thực tế năm 2020 đạt 5.150 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp 4.637 tỷ đồng; Lâm nghiệp 13 tỷ đồng; Nuôi trồng thủy sản 500 tỷ đồng.

     Trong sản xuất nông nghiệp, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm là 5,31%/năm. Cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực, chăn nuôi chiếm tỷ trọng 67,1%, trồng trọt chiếm 32,9%. Huyện đã thực hiện dồn điền đổi thửa được hơn 10.521 ha, bằng 98,7% so với kế hoạch của huyện và 100,75% so với kế hoạch Thành phố giao; Có 64 hợp tác xã nông nghiệp; 1 khu công nghiệp (Phú Nghĩa); 10 cụm công nghiệp (theo quy hoạch), trong đó có 4 cụm đã hình thành và đi vào hoạt động; 36 làng nghề đã được công nhận; 175 làng có nghề; 720 doanh nghiệp và trên 8 nghìn cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… 

     Vấn đề văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển toàn diện, chất lượng dạy và học cũng ngày càng được nâng lên. Đến nay trên địa bàn huyện có 84/111 trường học công lập thuộc huyện quản lý được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 75,67%. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được chú trọng. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm và đạt kết quả tốt.

     Báo cáo tại buổi làm việc với Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025” (ngày 7/4/2021), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết, trong 10 năm qua, huyện đã huy động tổng nguồn lực đầu tư cho chương trình là 5.186.213 triệu đồng để xây dựng NTM, trong đó nguồn vốn từ ngân sách nhà nước 3.064.644 triệu đồng; Vốn huy động từ doanh nghiệp, nhân dân và các nguồn xã hội hóa là 2.156.425 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 40,91%). Tính đến hết năm 2020, 30/30 xã của huyện Chương Mỹ đã được Thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM (đạt tỉ lệ 100%). Qua rà soát đánh giá huyện có 9/9 tiêu chí đạt theo Bộ tiêu chí huyện NTM quy định tại Quyết định số 558/QĐ-CP ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Về tiêu chí huyện NTM, đối chiếu với quy định, huyện Chương Mỹ tự chấm đạt 95/100 điểm. Cụ thể, huyện có 6/9 tiêu chí đạt; 3/9 tiêu chí cơ bản đạt. Huyện phấn đấu năm 2021 đạt chuẩn huyện NTM và có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; Đến năm 2025, có 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã NTM kiểu mẫu. Trong quá trình xây dựng NTM, trên địa bàn huyện không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội - Công ty CP

chăn nuôi C. P. Việt Nam (Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ)

     Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương những kết quả đạt được của Chương Mỹ trong xây dựng NTM; Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế của huyện như: Tăng trưởng nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện; Hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ đời sống của nhân dân; Một số thôn chưa có nhà văn hóa, nhiều nhà văn hóa xuống cấp, nhỏ hẹp chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân... Qua đó yêu cầu về nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện Chương Mỹ cần rà soát lại các quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển thị trấn Chúc Sơn, Xuân Mai trong tương lai; Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết năm 2021; Tập trung thu ngân sách; Quan tâm đến quản lý đất đai; Mở rộng cụm công nghiệp Phú Nghĩa và hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Đông Phú Yên; Hoàn thành các tiêu chí trở thành huyện NTM năm 2021 và xây dựng tốt chương trình hành động thực hiện 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy.

     Quyết tâm không chạy theo thành tích

     Có thể nói, Chương trình xây dựng NTM đã tạo ra bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, an sinh xã hội được đảm bảo, văn hóa, giáo dục, y tế phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhiều nhóm tiêu chí xây dựng NTM đạt kết quả cao như: Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được chú trọng ưu tiên đầu tư; đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn, xóm, đường ngõ, xóm đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; Hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp, không còn phòng học tạm, phòng học cấp 4 dột nát, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 75,67%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,64%, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 59,8 triệu đồng/người/năm; Hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị luôn được phát huy, có hiệu lực, hiệu quả…

Trụ sở UBND xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ được xây dựng khang trang, sạch đẹp

     Với những kết quả đạt được, để tiếp tục thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 -2025, huyện Chương Mỹ sẽ phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 4,0% trở lên; Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng vùng sản xuất chuyên canh tập trung phù hợp với quy hoạch; Chú trọng việc nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã được công nhận xã NTM; Phấn đấu đến năm 2025, có 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ngoài ra, huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 85 - 95 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% - 65%; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 95%. Đặc biệt sẽ xây dựng 1 mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa của địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện; Khuyến khích thành lập mới hợp tác xã, phấn đấu đưa giá trị dịch vụ của các hợp tác xã nông nghiệp tăng từ 10%  - 15%/ năm…

Giống lúa mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện

     Trong năm 2021, huyện Chương Mỹ đăng ký 3 xã xây dựng NTM nâng cao (Đồng Phú, Hợp Đồng, Thủy Xuân Tiên) và nỗ lực đạt chuẩn huyện NTM. Hiện, các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 đang tập trung triển khai một số giải pháp thực hiện các tiêu chí về giao thông, cơ sở văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; Duy trì phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển ngành nghề phụ để nâng cao thu nhập cho người dân; Nâng cao chất lượng lao động có việc làm… Đối với mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2021, Chương Mỹ xác định phải nỗ lực rất lớn để hoàn thành những tiêu chí chưa đạt. Huyện kiến nghị Thành phố có cơ chế, chính sách hỗ trợ, có cơ chế đặc thù đối với các xã đăng ký đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu… Để đạt được mục tiêu trên, định hướng chung thời gian tới, huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển của chính quyền và nhân dân; Tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh để tập trung đầu tư phát triển. Huyện cũng sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên và quyết liệt hoàn thành lần lượt từng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong xây dựng NTM. Trong đó, xác định, phân công cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. 

     Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, phương châm trong xây dựng NTM của huyện là “Làm đến đâu, chắc tới đó”, không chạy theo thành tích. Do đó, huyện sẽ tập trung phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm đẩy mạnh phát triển theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và phát huy vai trò chủ lực của công nghiệp. “Trong xây dựng NTM, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng các xã NTM nâng cao, kiểu mẫu theo hướng tiêu chí đô thị. Trước mắt, căn cứ vào thực tiễn, năm 2021, huyện đăng ký với Thành phố và sẽ phấn đấu hoàn thành xây dựng 3 xã NTM nâng cao và để đạt được mục tiêu này, huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục cần sự chung sức vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhất là sự đồng lòng, chung tay của toàn thể người dân trong huyện và sự hỗ trợ giúp đỡ của Sở, ngành Thành phố” - ông Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.

     Chia sẻ với những khó khăn của huyện, Giám đốc Sở NN&PTNT - Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Hà Nội Chu Phú Mỹ cho rằng, Chương Mỹ là huyện có diện tích lớn, có nhiều làng nghề nhưng cũng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Do đó, huyện cần xây dựng phương án phòng chống lũ, đặc biệt là cho vùng hữu Bùi, nhằm tăng cường khả năng thoát lũ. Hiện, Sở NN&PTNT cũng đang tham mưu cho UBND TP. Hà Nội xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 của địa phương.

Sơn Tùng

(Trag báo có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Thành phố Hà Nội)

     Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Chương Mỹ đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội và cải thiện môi trường; Nâng cao chất lượng xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị văn minh, đô thị xanh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông, tạo đòn bẩy liên kết các vùng, miền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, siết chặt quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý tài nguyên; Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với BVMT; Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu có 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đạt xã NTM kiểu mẫu và đạt huyện NTM nâng cao.

 

 

 

 

Ý kiến của bạn