Banner trang chủ

Thể lệ bài viết

Tạp chí Môi trường đăng tải các bài tổng quan, công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ nhằm trao đổi, phổ biến kiến thức trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và liên quan

   I. Yêu cầu chung

- Tạp chí chỉ nhận những bài viết chưa công bố trên các tạp chí khoa học, sách, báo trong nước và quốc tế. 

- Bài viết gửi về Tòa soạn dưới dạng file mềm và bản in, có thể gửi trực tiếp tại Tòa soạn hoặc gửi qua hộp thư điện tử. Cuối bài viết ghi rõ thông tin về tác giả gồm: Họ tên, chức danh khoa học, chức vụ, địa chỉ cơ quan làm việc, địa chỉ liên lạc của tác giả (điện thoại, Email) để Tạp chí tiện liên hệ.

- Tòa soạn không nhận đăng các bài viết không đúng quy định và không gửi lại bài nếu không được đăng.

II. Yêu cầu về trình bày

1.Hình thức

    Bài viết bằng tiếng Việt được trình bày theo quy định (font chữ Times News Roman; cỡ chữ 13; giãn dòng 1,5; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm; có độ dài thông thường không quá 10 trang khổ giấy A4 bao gồm cả tài liệu tham khảo. 

2. Trình tự nội dung

- Tên bài (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, không quá 20 từ).

- Tên tác giả (ghi rõ học hàm, học vị, chức danh, đơn vị công tác). Nếu có nhiều tác giả ở các cơ quan khác nhau thì tên tác giả được đánh số (1,2…) ở phía trên.
- Tóm tắt và từ khóa (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tóm tắt 100 từ, từ khóa 3-5 từ).

- Đặt vấn đề (bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu).

- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.

- Kết quả nghiên cứu.

- Kết luận.

- Tài liệu tham khảo để ở cuối trang, được trình bày theo thứ tự alphabet và đánh số trong ngoặc vuông theo thứ tự xuất hiện trong bài viết và trong danh mục tài liệu tham khảo.

+ Đối với các tài liệu là bài báo trong Tạp chí ghi đầy đủ theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, số, trang.

+ Đối với các tài liệu là sách ghi đầy đủ theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.
 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tạp chí Môi trường

Địa chỉ: Tầng 7, Lô E2, Phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02461281438

Email: tapchimoitruong@gmail.com