Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 01/03/2024

Lễ Công bố, trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Bộ và một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT

21/11/2022

    Ngày 17/11/2022, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tháng 11 và Lễ công bố, trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại Thứ trưởng Trần Quý Kiên cùng các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ .

    Tại buổi Lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Vũ Minh Sơn thông báo, ngày 14/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1417/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Trần Quý Kiên giữ chức Thứ trưởng Bộ TN&MT. Đồng thời, công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT bổ nhiệm công chức lãnh đạo, người đứng đầu đối với 8 đơn vị mới trực thuộc Bộ, gồm: Quyết định số 3138/QĐ-BTNMT điều động, bổ nhiệm ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, giữ chức Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; Quyết định số 3169/QĐ-BTNMT điều động, bổ nhiệm ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, giữ chức Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu Thông tin đất đai; Quyết định số 3166/QĐ-BTNMT điều động, bổ nhiệm bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, giữ chức Vụ trưởng Vụ Đất đai; Quyết định số 3156/QĐ-BTNMT điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, giữ chức Cục trưởng Cục bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường; Quyết định số 3186/QĐ-BTNMT điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, giữ chức Vụ trưởng Vụ Môi trường; Quyết định số 3168/QĐ-BTNMT điều động, bổ nhiệm ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam; Quyết định số 3136/QĐ-BTNMT điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang, Chánh văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, giữ chức Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng chúc mừng Thứ trưởng Trần Quý Kiên được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại chức vụ 

    Thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chúc mừng 8 đồng chí đã được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tin tưởng, tín nhiệm, điều động và bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo đơn vị mới được thành lập. Bộ trưởng nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị lần này nhằm kiện toàn lại các đơn vị của Bộ, áp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong thời đại mới theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ được phân công. Bộ trưởng mong muốn và tin tưởng việc bổ nhiệm sẽ tạo điều kiện cho các lãnh đạo nhận nhiệm vụ mới có điều kiện trau dồi nghiệp vụ công tác thông qua nhiều môi trường, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển và lớn mạnh của đội ngũ lãnh đạo Bộ TN&MT trong thời gian tới.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Quyết định và tặng hoa lãnh đạo các đơn vị được điều động, bổ nhiệm

    Bộ trưởng cũng đề nghị các đồng chí mới được bổ nhiệm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí trong tập thể để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức tại các đơn vị được kiện toàn nhân sự luôn đồng tâm, nhất trí, đoàn kết để xây dựng một đơn vị vững mạnh, toàn diện, đạt hiệu quả cao nhất trong công việc; các cơ quan, đơn vị trong Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm trong công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, của Bộ TN&MT.

Nguyệt Minh

Ý kiến của bạn